A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsában (KOMT) hivatalos képviselettel rendelkező négy szakszervezeti konföderáció közül három megdöbbenve értesültek Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr által a Kormány nevében benyújtott T/17671 módosító törvényjavaslat 19. §-ában foglaltakról.

 E szerint a szakszervezeti reprezentatívitás megállapítás 2021. évi teljes eddigi feladatellátásának törléséről, illetve az eljárás 2022. első negyedévével kezdődő megismétléséről kívánnak a veszélyhelyzetre való tekintettel rendelkezni! A közalkalmazotti foglalkoztatás területén a szakszervezetek számára 15 éve meghatározó szakszervezeti taglétszám mérési eljárás olyan intézményesített, az állam és a közszféra szakszervezeteinek együttműködése során megvalósuló folyamat, melyben az együttműködés az intézményi szinttől a kormányzati szintig bezárólag mind a szakszervezeteket, mind az önkormányzatokat, mind a Kormányt együttműködésre készteti. Ez önmagánban is olyan konszenzuskényszert jelentő intézményesített érdekegyeztetési vívmány, mely akkor is védendő, ha mind a szakszervezetek, mind a Kormány látta és látja az utóbbi 10 évben azt, hogy e rendszer reformra szorul!

A hivatkozott törvényjavaslat megvalósulása esetén a 2021. március – 2021. november között az egyes közszolgáltató intézmények (bölcsődék, óvodák, közoktatási intézmények, szociális otthonok stb.) intézményvezetői és az ott működő alapszervezeti titkárok szervezésiadategyeztetési munkája egyetlen tollvonással törlésre kerül! Épp úgy, ahogy visszamenőleg törlésre kerülnek azok az elvégzett feladatok, amiket az elmúlt kilenc hónapban a jegyzők, a területi három oldalú érdekegyeztető testületek tagjai, valamint az országos bizottság tagjai és szakértői végeztek.

Mindezt a törvényjavaslat azzal indokolja, hogy a jogállás változások miatt szükséges az eddigi munka törlése, a reprezentatívitás vizsgálat elhalasztása. A szakszervezeti oldal a jogállásváltozásokból keletkező problémákat 2020 (!) novemberében jelezte, az e problémák kezelésére a 2021. évi reprezentativitás-megállapítási folyamat megkezdése előtt javaslatot tett, majd 2021. márciusától folyamatosan napirenden tartotta a kérdést, jogszabálymódosítást kezdeményezett.

A Kormány egyoldalúan, a szakszervezeti és az önkormányzati partnerekkel történő egyeztetés nélkül, a létező és működő három oldalú testület megkerülésével, értesítés nélkül, a járványhelyzetre hivatkozva kívánja átvágni azt a gordiuszi csomót, amit önmaga állított elő azzal, hogy egy éven át süket volt a meglévő probléma kezelésére. Amennyiben a törvény változtatás nélkül életbe lép, a reprezentatívitás megállapításával kapcsolatos államigazgatási, közigazgatási és szakszervezeti feladatellátásra 2022. áprilisában kerül sor, párhuzamosan a parlamenti választásokkal, majd a folyamat 2022. decemberében zárulhat csak le.

 Az ÉSZT, a SZEF és a MASZSZ ezért az intézményes tiltakozás és egyeztetés kezdeményezése mellett a nyilvánossághoz fordulnak annak érdekében, hogy azt a folyamatot, mely a közszférában az intézményes szociális partnerség maradékát is karikatúrává változtatná, meggátolják! A jelen változtatási kezdeményezésnek semmi köze a járványhelyzethez, amire a törvénytervezet preabuluma és az 1. §-a hivatkozik! Ez annyira nyilvánvaló, hogy az előterjesztő maga sem tud a 19. § indoklásában járványügyi kérdésekre hivatkozni, kizárólag a már említett jogszabályváltoztatás megoldatlanságát hozza fel érvként. Ez törvényalkotás-szakmailag is megkérdőjelezi és hiteltelenné teszi a jelenlegi kezdeményezést.

Budapest, 2021. december 1.

Gosztonyi Gábor s.k.

az ÉSZT, a SZEF és a MASZSZ megbízásából a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) Munkavállalói Oldalának ügyvivője