A PSZ XXXII. Kongresszusának zárónyilatkozata

 1. Legyen önálló oktatási minisztérium (bölcsődétől az egyetemig)!
 2. Valódi érdekegyeztetést az oktatásban érintett szakszervezetekkel!
 3. A közalkalmazotti törvény alapján új, egységes törvényi szabályozást minden oktatásban dolgozó számára!
 4. Legyen a pedagógus illetményalap számítási (vetítési) alapja a mindenkori minimálbér összege, és ez a szakképzésben dolgozókra is vonatkozzon!
 5. Az oktatási ágazatban nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált illetménye emelkedjen az alábbiak szerint:
  • A1-nél a mindenkori minimálbérre
  • B1-nél a mindenkori garantált bérminimumra
  • F1-nél a mindenkori garantált bérminimum 130 százalékára!
 6. A pedagógus és oktatói munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött munkaideje legfeljebb heti 22 óra, óvodapedagógusoknak heti 28 óra legyen! Csökkentsék az adminisztrációs terheket!
 7. A neveléssel-oktatással lekötött óraszám felett ellátott tanórákat, foglalkozási órákat, a felügyelet ellátását fizessék ki! A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak rendkívüli munkavégzését fizessék ki!
 8. Az éves munkaidőkeretet töröljék el a szakképzésben!
 9. A több telephelyen feladatot ellátó munkavállalók számára pótlékot állapítsanak meg, és az utazással járó teljes költséget térítsék meg!
 10. A hátrányos helyzetű településeken a pedagógusok nehéz körülmények között végzett munkájáért járó pótlékot 100 százalékkal emeljék meg!
 11. Legyenek jogosultak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra azon intézmények dolgozói is, ahol a tanulók legalább 20 százaléka SNI-s, BTMN-es vagy hátrányos helyzetű!
 12. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztenseket legfeljebb heti 35 órában osszák be intézményi feladatok ellátására!
 13. A minősítési és tanfelügyeleti rendszer felfüggesztését, a pedagógus életpályamodell újragondolását követeljük! A minőségi munkát ismerjék el és megfelelően díjazzák!
 14. Valódi, szakmai vitákban megalapozott, minden diáknak érdemi óraszámcsökkenést jelentő új, egységes alaptantervet!
 15. Követeljük a pedagógusképzés megújítását, amely biztosítja a világnézeti semlegességet és igazodik a társadalmi igényekhez!
 16. Szektorsemleges finanszírozást az oktatási intézményeknek! Az oktatásra fordított összeg érje el a mindenkori GDP 6 százalékát!

 

Legyen tanszabadság, megélhetési biztonság és kiszámítható jövőkép az oktatásban!

 

Siófok, 2021. október 10.

Pedagógusok Szakszervezete XXXII. Kongresszusa