Meglepő viselkedési kódexet vezettek be a Continental makói gumigyárában, éppen az új kollektív szerződést előkészítő időszakban: munkavégzés közben a dolgozókkal csak írásbeli engedéllyel válthat szót „másik üzemegységből" érkező személy. A beszélgetést, legyen az akár csak egyetlen mondat is, a munkáltató cenzúrázza és indoklás nélkül megtilthatja. Még a szakszervezet képviselőink is. Emlékezetes: a gyárban éppen a korábbi kollektív szerződés egyoldalú felrúgása miatt volt több műszakon át tartó sztrájk.

Enyhén szólva sem teljes a munkabéke a Continental makói gumigyárában, s ez most, az új kollektív szerződés (ksz.) tartalmának egyeztetési időszakában különösen érezhető – véli Radics Gábor, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke. A gyárban működő Makói Gumiipari Szakszervezet – a GSZSZ egyik tagszervezete – úgy döntött, a ksz. kritikusabb pontjairól megkérdezi a tagjait személyesen és online anonim formában is, hogy közösen dönthessenek a munkájukat meghatározó pontok némelyikéről. A szövetség elnöke szerint azonban a munkáltató mindent elkövet, hogy megnehezítse a szakszervezet dolgát: az online forma hírére adatvédelmi aggályokra hívta fel a figyelmet, a személyes megkérdezés hírére pedig a napokban előállt egy új viselkedési kódex-szel. Ez utóbbiban egyértelműen leszögezi, hogy az éppen munkát végző emberekkel „beszélgetés kezdeményezése munkaidőben csak a munkáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges".  Még akkor is, ha a mindössze pár mondatos eszmecsere közben nem áll le a munka. 

Az új viselkedési rend leírásából az is kiderül, hogy abban a bizonyos kérelemben a gyors szóbeli egyeztetés tartalmát is közölni kell, s ha az nem tetszik a főnöknek, akkor indoklás nélkül megtagadhatja az engedélyt: „A közvetlen felettes jogosult a munkavállaló munkából történő kikérésének indokát megkérdezni, hogy tudja mérlegelni, engedélyezi-e a beszélgetést, vagy sem". Nem nehéz kitalálni, hogy a szakszervezeti témák nem tartoznak a makói gumigyár menedzsmentjének kedvencei közé, ezért alig van arra esély, hogy a munkavezetők engedélyezzék az érdekvédelmi tartalmú beszélgetést – állítja Radics Gábor.  Sőt! Amennyiben egy munkavezető valakit bármilyen rövid, ám engedély nélküli beszélgetésen kap, jogában áll megkérdezni, miről folyik a diskurzus, s ha a téma nem tetszik neki, a „külső" személynek azonnal el kell hagynia az üzemi területet, ahová egyébként – az új utasítás szerint – be sem léphet, ha nem ott dolgozik. Ezek alapján a szakszervezeti tisztségviselők csaknem minden üzemegységben külső személynek számítanak. A korlátozással a munkáltató teljesen ellehetetleníti a szakszervezet és a munkavállalók közvetlen kapcsolatát – magyarázza Radics. Ráadásul – és nem véletlenül – éppen most, az új kollektív szerződés tartalmának a tárgyalási fázisában – véli.

Arra tehát alig van esély, hogy a szakszervezeti tisztségviselők személyesen is megkérdezzék a tagokat arról, mit képviseljenek a munkáltatóval való KSz-egyeztetés bizonyos tételeinél. Cenzúra nélküli beszélgetésre ugyanis legfeljebb csak a mindössze napi kétszer ötperces nem kötelező és a normális étkezésre is rövid húszperces kötelező ebédszünetben beszélhetnek kontroll nélkül. Ennyi idő alatt lehetetlen bármilyen témáról is egyeztetni a tagokkal, főleg nem mindenkivel – háborog a GSZSZ elnöke.

Radics szerint a munkáltató ezzel a szigorítással is meg akarja félemlíteni a munkavállalók mellett a szakszervezet képviselőit, mint ahogy azzal is, hogy – úgy tűnik –, folyamatosan monitorozza a makói szakszervezet által működtetett, tagoknak szóló zárt Facebook csoportot. Fentieket alátámasztja, hogy a napokban a munkaidő kedvezmény igénylését is rendkívüli módon megszigorította a munkáltató. Makón ugyanis éppen a kollektív szerződés egyoldalú felrúgása és a munkások túlterheltsége miatt sztrájkolt a gumigyári dolgozók nagy százaléka februárban, több műszakon keresztül. A munkabeszüntetés átmeneti egyezséget eredményezett, ám valódi munka békét azóta sem. Ennek egyik oka például az, hogy a cégtől folyamatosan rúgják ki a több évtizede ott dolgozó embereket is, akik közül sokan részt vettek a sztrájkban. Eközben hirdetés útján keres új munkatársakat a cég, s a kirúgott állandók helyére gyakran ukrán „idegenlégiósok" állnak be. Éppen azok helyére, akiket az elbocsátottak mit sem sejtve betanítottak.  Nem tudni, mikor, kit fognak elküldeni, a régi dolgozók feje felett állandóan ott lebeg a pallos. Ilyen légkörben különösen balesetveszélyes dolgozni – véli az elnök, aki szerint elképzelhető, hogy ennek következtében történt a közelmúltban egy súlyos csonkolásos, a napokban pedig egy másik súlyos baleset: egy dolgozó leesett az udvarra egy 10 méter magas csarnok tetejéről. Radics szerint a Continental makói gyárában már eddig is túl sok volt a munkahelyi baleset – a szakszervezet ezt jelentette is az anyacég képviselőjének –, s félő, hogy a bizonytalanság okozta feszült légkörben tovább folytatódik a szomorú tendencia.

A szakszervezet tiltakozik a sajátságos új „viselkedési kódex" bevezetése és az érdekvédelem munkáját ellehetetlenítő egyéb intézkedések ellen, amelyekkel – szerintük – a munkáltatónak egyértelműen a megfélemlítés a célja.

 

 A Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. kérésére az alábbiakban közöljük a munkáltató álláspontját:

"A Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. makói üzeme munkatársaink kültéri és beltéri pihenőkben, az étkezőben is biztosít lehetőséget a közösségi életre, azonban a gyártási területen munkavédelmi okokból erre nincs lehetőség. Továbbá a munkáltató irodát és tárgyalóhelységet biztosít az érdekképviseletek számára, hogy a működésükkel „harmadik személyként" ne az üzemi területen folytassák a tevékenységüket.

Makói gyárunkban az elmúlt hónapokban a munkavédelmi szabályok be nem tartásából történt balesetek további intézkedéseket kívántak munkavállalóink biztonsága érdekében. Felelős munkáltatóként további szigorítást láttunk szükségesnek, hogy megelőzzük a jövőbeli hasonló körülmények miatt előforduló üzemi balesteket.

Amellett, hogy ismételten felhívtuk munkatársaink figyelmét a munkavédelmi szabályok betartására további lépéseket tettünk munkabiztonsági kockázatok mérséklése céljából . A különböző területeken, munkaállomásokon eltérő és egyedi munkavédelmi szabályokat kell betartani. Adott esetekben a másik területről nem munkavégzési céllal érkező munkatársak saját maguk és más munkatársuk számára munkavédelmi kockázatot jelenthetnek. Egyrészt a speciális, a munkaterülethez kapcsolódó szabályok ismeretének a hiányában, másrészt az adott üzemben dolgozó munkatárs megzavarásával, mely nem indokolt interakcióból ered.

A munkaköri kötelezettségüket ellátó munkavállalókat munkaidőben -a munkáltató előzetes engedélye nélkül- senki nem akadályozhatja, zavarhatja a munkavégzésükben az üzem területén. A munkáltatónál megválasztott munkavédelmi képviselő a választott tisztségével összefüggésben jogosult tájékoztatást kérni a munkavállalótól munkaidőben a munkahelyek, munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról, valamint a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

A témában 2021. augusztus 10- én létrehozott és 2021. szeptember 1-jén életbe lépett munkautasítást- nem magatartási kódexet-, a törvényi szabályozásnak megfelelően az üzemi tanácsnak előzetesen megküldtük véleményezésre."