A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) sajnálattal vette tudomásul, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) 2015. december 21-én részleges megállapodás született a minimálbér és a garantált bérminimum 2016-os összegéről. Az ebben a testületben tagsággal rendelkező három konföderáció közül kettő (a LIGA és a Munkástanácsok) elfogadta a munkaadói oldal javaslatát, a minimálbér 111.000 forintra és a garantált bérminimum 129.000 forintos összegre emelését, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elfogadhatatlannak tartotta és nem írta alá. Így nem jött létre konszenzus, ami a VKF szabályzata szerint szükséges lenne.

Néhány nappal ezt megelőzően, 2015. december 16-án mind az öt magyarországi szakszervezeti konföderáció (az ÉSZT, a LIGA, a MASZSZ, a MOSZ és a SZEF) együtt tartott sajtótájékoztatót a közösen kialakított álláspontjáról, mely szerint ragaszkodnak a minimálbér 112.000 forintra és a garantált bérminimum 131.000 forintra történő emeléséhez. A december 16-i javaslatához képest a VKF munkaadói oldala valóban beleegyezett mindkét összegnek az egyezer forintnyi emeléséhez, és ezt fel lehet úgy fogni, hogy józan kompromisszum született, ez azonban nem igaz, ha a tárgyalások egész folyamatát tekintjük. A kezdetekkor a szakszervezetek a minimálbér 9, a garantált bérminimum 13 %-os emelését tartották szükségesnek.

Ehhez képest a jelenlegi emelés 5,7 %-os,ami –néhány ezrelék eltéréssel– megegyezik azzal,amiről a kormány az egész tárgyalássorozatot megelőzően beszélt. Tehát gyakorlatilag nem történt semmi,nincs változás,az lesz,amit a kormány eldöntött,csak a társadalmi párbeszéd látszatát tartottuk fenn néhány héten keresztül,és a sajtóban úgy mutatkozott meg a helyzet,mintha lenne érdemi érdekegyeztetés.
Nem az érdekegyeztetés hatékonyságának a hiánya okozza azonban a legfőbb gondot,hanem az,hogy ezek a bérek nem elegendőek,ezek nettó összege továbbra is távol áll a statisztikai mérések alapján megállapított megélhetési minimumtól,azaz attól az összegtől,amiből egyetlen ember az elfogadhatóság legalacsonyabb szintjén meg tud élni egy hónapban (akkor,ha ebből a jövedelméből nem kell gondoskodnia másokról is,ahogyan a valóságban többnyire kell).
A SZEF célja az,hogy a minimálbér az elkövetkező években érje el ezt a legalacsonyabb megélhetési összeget. Ám a jelenleg megállapított garantált bérminimum nettó összege is kettő ezer forinttal elmarad ettől. A garantált bérminimum azoknak a munkavállalóknak a bére,akik valamilyen szakképesítéssel rendelkeznek. De miután a szakmai bértáblázat sokaknak ennél is kevesebb összeget ír elő,így ezt a bérminimumot kell kapniuk. A 2016-os évben felsőfokú diplomával és tíz éves munkaviszonnyal rendelkező szakember a megélhetésre legszűkebben elegendő összegnél is kevesebbet fog kapni napi nyolc óra szakmai munkájáért „állami alkalmazásban".
Ez a szaktudásnak, az adott szakmáknak és a végzett munkának olyan mértékű lebecsülése, ami elfogadhatatlan és példa nélküli magukat valamennyire fejlettnek tekintő országokban.
Mindent megteszünk a bérköveteléseik érvényesítéséért és várjuk tagjaink és az érintett dolgozók támogatását.

Budapest, 2015. december 22.

Földiák András, SZEF elnök

     Kiadó: Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF)