A  Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika szakorvosjelöltjei és rezidensei levélben fordultak a Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságához, mint munkáltatójukhoz, hogy az SzTE, mint elsődleges képzőhely által munkavégzésük helyének egyoldalú, a törvényben szabott időkeretet meghaladó ideig tartó módosítása ellen lépjen fel, elsődleges képzőhelyüket kötelezze arra, hogy munkavégzésük helyét, vagyis a Szegedi Pszichiátriai Klinika fekvőbeteg ellátó osztályait a képzőhelynek megfelelően kialakított körülmények között Szegedre helyezzék vissza. Kérik azt is, hogy az AEEK kezdjen tárgyalásokat az SzTE-vel, hogy a szakképzési tervünkben szereplő, pszichiátrián letöltendő gyakorlatok követelményrendszerének hiánytalan teljesítéséhez szükséges körülményeket biztosítsa számukra.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság

1085 Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 15.

Budapest

H-1085

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tárgy: Szegedi Pszichiátriai Klinika szakorvosjelöltjeinek és rezidenseinek jelenlegi helyzete; a

szakképzés aktuális és további lehetséges problémái.

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Tisztelt Dr. Páva Hanna főigazgató-helyettes!

Tisztelt Címzettek!

Alulírottak, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika pszichiáter szakorvosjelöltjei és rezidensei fordulunk ezúton Önökhöz, mint munkáltatónkhoz. Orvosdoktori diplománk megszerzését követően képzőhelyünknek az SzTE ÁOK SzAKK Pszichiátriai Klinikáját választottuk, többszöri egyeztetés és felvételi eljárás során lettünk az egyetemi klinika dolgozói. Szakmaspecifikus gyakorlatainkat 2020 áprilisáig a Pszichiátriai Klinika 6725, Szeged, Kálvária sgt. 57. szám alatti az SzTE SzAKK Nyugati Telephelyén végeztük. A szakképzési tervben foglaltak szerinti külső képzőhelyen töltendő gyakorlatainkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően akkreditált, az SzTE ÁOK Szak- és Továbbképzési Központ által jóváhagyott, döntően egyetemi képzőhelyeken töltöttük, töltjük.

Ugyanakkor, elsődleges képzőhelyünket, az SzTE ÁOK SzAKK Pszichiátriai Klinika fekvőbetegosztályait, 2020. április elsejével az SzTE ÁOK SzAKK Nyugati Telephelyének átmenetileg Járványügyi Ellátó Központtá történt átalakítása miatt ideiglenesen a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói Tagintézményének telephelyére, Makó Kórház u. 2. szám alá költöztették. Járóbeteg-ellátó egységeink Szegeden, a Vasas-Szent Péter utcai rendelőintézetben kaptak helyet. Az SzTE ÁOK SzAKK Nyugati Telephelyén működő egyéb klinikák, mint a Reumatológiai, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti, Urológiai, Belgyógyászati Klinikák ezen átmeneti idő alatt az SzTE ÁOK SzAKK telephelyein működtek. Az országos veszélyhelyzet fennállása alatt gyakorlatunkat a CSMEEK Makói Tagintézményében kellett töltenünk. A 21. századi színvonalú pszichiátriai ellátásra, az egyetemi szintű képzésre több szempontból is alkalmatlan Klinikánk jelenlegi, részben átmenetinek szánt infrastruktúrája. Ebből, illetve a társszakmai háttér hiányából fakadóan pedig az aktuális működési rend sem elfogadható egy ilyen, a dél-alföldi régió hármas progresszivitási szintű ellátását biztosító intézménye esetén. Mindemellett az oktatási és kutatási feladataink ellátása sem megvalósítható egy egyetemi klinikától elvárható szinten a szakmai és infrastrukturális feltételek hiányosságai miatt.

2020 júniusában az országos veszélyhelyzet megszűnt. Az SzTE ÁOK SzAKK Klinikái részben, vagy egészben visszaköltöztek eredeti telephelyeikre. Klinikánk ezidáig semmilyen írásos ígéret, utasítást nem kapott arra vonatkozóan, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével mikor helyezik vissza Szeged Városába, a Szegedi Tudományegyetem valamely telephelyére. Országos szakmai és civilszervezetek, az országos szakfelügyelő főorvos, továbbá a Minisztérium is megkereséssel, továbbá utasítással élt az SzTE ÁOK SzAKK részére Klinikánk visszaköltözésével kapcsolatban. Ezidáig választ nem kaptunk.

Jelenleg gyakorlatainkat a CSMEEK Makói Tagintézményében töltjük. Ügyeleti feladatokat itt látunk el. Munkaidőn túl napi közel 2 órát áldozunk arra, hogy munkába járjunk, melyet az SzTE ÁOK SzAKK semmilyen módon nem kompenzál. Útiköltségünket az SzTE ÁOK SzAKK csak részben állja. Az SzTE ÁOK SzAKK részéről kinevezés módosítást, külön utasítást, illetve munkaköri leírás kiegészítést nem kaptunk. Az SzTE ÁOK SzAKK részéről sem rövid-, sem hosszú távú stratégia nem született a jelenleg csak és kizárólag a mentális betegek ellátásával foglalkozó szakorvosjelöltek és rezidens orvosok képzésére vonatkozóan.

Jelenleg a közalkalmazotti kinevezésünkben foglalt munkavégzés helye, vagyis a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ helyett a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ makói Tagintézményének telephelyén dolgozunk. A helyzet fennállása miatt sokan közülünk szakképző hely, illetve szakirány váltását tervezzük. Figyelembe véve az utóbbi években tapasztalt szakorvos elvándorlási tendenciát, mentorálásunk komoly akadályokba ütközik, a mindennapi munkánkhoz szükséges szakorvosi felügyeletünk is veszélybe kerül. A pszichiátria jelenleg is hiányszakma, további rezidensek és szakorvosjelöltek pályaelhagyása a szakmára nézve jelentős veszteség lenne. Szakképzési központként pedig további problémákhoz vezet, hogy a kötelezően egyetemi képzőhelyen töltendő gyakorlat megfelelő színvonalú biztosítása is aggályos az egyébként nem klinikánkon dolgozó kollégáink részére. Ezen probléma érinti azon társszakmák rezidenseit is, akik az SzTE-n folytatják képzésüket, és szakképzési tervükben szerepel pszichiátriai osztályos gyakorlat (pl. neurológia, háziorvostan, igazságügyi orvostan).

Alulírottak, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika szakorvosjelöltjei, rezidensei ezúton kérnénk a tisztelt AEEK-t, mint munkáltatónkat, hogy az SzTE, mint elsődleges képzőhely által munkavégzésünk helyének egyoldalú, a törvényben szabott időkeretet meghaladó ideig tartó módosítása ellen lépjen fel, az elsődleges képzőhelyünket kötelezze arra, hogy munkavégzésünk helyét, vagyis a Szegedi Pszichiátriai Klinika fekvőbeteg ellátó osztályait a képzőhelynek megfelelően kialakított körülmények között, Szegedre helyezzék vissza. Valamint kérnénk a tisztelt AEEK-t, hogy kezdjen tárgyalásokat az SzTE-vel, hogy a szakképzési tervünkben szereplő, pszichiátrián letöltendő gyakorlatok követelményrendszerének hiánytalan teljesítéséhez szükséges körülményeket biztosítsa számunkra.

Köszönettel:

(Tekintettel a távollétekre, a jelzett nyomtatott aláírások online megerősített hivatalos aláírásoknak

tekinthetőek.)

Dr. Baukó Krisztina gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, pszichiáter szakorvosjelölt

Dr. Bóna Orsolya szakorvosjelölt

Dr. Diósi Áron szakorvosjelölt

Dr. Farkas Dóra szakorvosjelölt

Dr. Jenei Tamás szakorvosjelölt

Dr. Kádár Bettina vezető rezidens, szakorvosjelölt

Dr. Kincses Bálint rezidens, PhD hallgató

Dr. Kovács Csenge szakorvosjelölt

Dr. Kukla Anna rezidens

Dr. Lehóczky Luca rezidens

Dr. Pejin Andrea vezető rezidens helyettes, szakorvosjelölt

Dr. Soponyai Kristóf rezidens

Dr. Szentirmai Márton rezidens
Dr. Varga Szilvia rezidens