Húsba vágó változások az egészségügyi dolgozók teljes körében

 A köztudatban az orvosok béremelésével kapcsolatos intézkedések címén elhíresült törvény alapjaiban forgatja fel az állami és önkormányzati egészségügyi ellátásban dolgozók széles körének -tehát nemcsak az orvosoknak-   egzisztenciális helyzetét.  Az előálló hátrányok  érdemi anyagi kompenzációjára rövid időn belül azonban csak az orvosok számíthatnak. Már a törvény preambuluma is csak a magyar orvosok helytállását méltatja, holott az emberek gyógyulása - minden tapasztalat és kutatás alapján - legalább annyira függ az őket ápoló nővérek, szakasszisztensek és a többi egészségügyi dolgozó munkájától, mint az orvosokétól.

Ezért méltatlannak és igazságtalannak, de sok esetben értelmetlennek is tartjuk a tervezett törvény módosítások azon részét, amelyek  nemcsak az orvosokra, hanem a többi dolgozóra   is vonatkoznak. Azzal az alapelvvel egyetértünk, hogy az egészségügyi dolgozók ne zsigereljék ki magukat, és elsősorban a főállásukban, törvényes munkaidőben keressenek annyit, amennyi a megélhetésükhöz kell. Ehhez azonban megfelelő javadalmazásra van szükség a főmunkaidőben.  A jelenlegi szakdolgozói alapbérek jelentős megemelése nélkül a másodállások korlátozását célzó, szinte minden dolgozóra és szinte minden tevékenységre kiterjedő, eddigieknél szigorúbb  engedélyeztetési eljárás viszont  súlyos keresetveszteséget fog okozni az  egészségügyi, és sok esetben az  egészségügyben dolgozók számára. Az engedélyezési eljárás esetenként egyébként értelmetlen is, vajon miért kell egy kórházi villanyszerelőnek engedélyt kérnie ahhoz, hogy a hét végén egy  építkezésen villany szerelési munkát végezzen.

Ezért a hálapénz kivezetése, a másodállások korlátozása miatt nyilvánvalóan visszaeső kiegészítő szakdolgozói keresetek pótlása,  a járvány okozta kiemelkedő megterhelés, valamint  az orvosok és a szakdolgozók közti bérarányok megőrzése érdekében  - 2021. január 1-től, a törvény bevezetésével egyidejűleg, eddig nem tervezett, kompenzációs béremelést kérünk az egészségügyi dolgozók teljes köre számára. Az orvosi bértáblában nem érintett egészségügyi dolgozók részére  50%-os átlagos béremelést tartunk január 1-i hatállyal bevezetendőnek  - méltányolva a már korábban eldöntött,  idei évre  tervezett  és a közelmúltban  megvalósult, csepegtetett béremeléseket.

A további,   2022 és 2023 évben megvalósítandó  béremelések részleteit illetően, az orvosi béremelésekkel arányos mértékű, konkrét számokat tartalmazó javaslatot terjesztünk elő. Előterjesztésünk – ugyancsak  az orvosi bértáblával összhangban - nem egységes, hanem a nagyobb munkatapasztalatot  sokkal jobban  elismerő béremelési nagyságokat tartalmaz,  erre vonatkozó bértábla tárgyalási javaslatot  küldtünk el a Kormányfőnek. Míg az orvosok - kormány által elfogadott - bértáblája a tapasztalatot 4 évenként 50-120 ezer Ft többletdíjjal honorálja, addig a szakdolgozók körében  a legnagyobb létszámú  csoportokban ez 4 év alatt jelenleg 5-8 ezer Ft. Így,  most egy szakdolgozó csak 20 év munkában töltött idő után jut 50 000 Ft többletbérhez a pályakezdő bérhez  képest.

Fontosnak tartjuk, hogy a  javasolt béremelés részleteiről  és a foglalkoztatási szabályokról kezdődjön mielőbbi egyeztetés velünk  és az orvosokat képviselő szakszervezettel /Magyar Orvosok Szakszervezete/A törvény végrehajtási jogszabályainak kidolgozásába is kérünk beleszólást, hogy elkerülhető legyen a valós helyzet nem kellő ismeretéből adódó hibás szabályozás.

A végrehajtás során a lehető legindokoltabb körre kell szorítani a bürokratikus előírásokat. A törvény eredeti célját szem előtt tartva, hosszabb átmenetet kell adni ahhoz, hogy a dolgozók  másodállásban, mellékfoglalkozásban eddig elért jövedelmét  ellentételezze  a jól megfizetett főállású munka.

Újra szabályozás szükséges az átvezénylések korlátozása érdekében is, lehatárolva azt a rendkívüli  egészségügyi  helyzetekre.   

Szervezetünk elfogadhatatlannak tartja a közalkalmazotti törvény kivezetését, ez a változtatás növeli a bizonytalanságot a dolgozók körében, holott inkább erősíteni kellene a stabilitást. A kollektív szerződések megkötésének megtiltását szintén a dolgozók  érdekeivel szembeni   lépésnek tekintjük. A járványidőszakra tervezett munkaszerződés módosítások  időbeni ütemezését is átgondolatlannak tartjuk.

A most elfogadott törvény  azonnali bevezetése súlyos ellátási gondokat fog okozni a gyógyításban ,az ügyeletek ellátásában, számos intézmény működésében. Ha nem történik meg a teljes gyógyítói kör anyagi veszteségeinek azonnali és a várható veszteséggel arányos kompenzálása, akkor a szakdolgozók tömeges elvándorlására, kilépésére  lehet felkészülni, de a legnagyobb vesztesek a gyógyulásra váró betegek lesznek.