Az Európai Bizottság 2020. január 14-ei Közleményében különféle témákat és célokat fogalmaz meg, amelyeket az európai, a nemzeti, a regionális és a helyhatóságoknak és partnereiknek megvitatásra ajánl, hogy erős szociális Európa jöjjön létre és a szociális jogok európai pillére érvényre jusson. Az Európia Bizottság minden partnert felhív, hogy nyilvánítson véleményt a javasolt intézkedésekről és tegyen konkrét javaslatokat a saját kötelezettségei tekintetében - COM (2020) 14 Final.

Az EUROFEDOP és tagszervezetei az alábbi pontokhoz kívánnak állást foglalni és felhívni az Európai Bizottság és más partnerek figyelmét a közszolgálati szakszervezetek és munkavállalók speciális problémáira és kihívásaira.

  1. A tisztességes munkakörülmények alapja az erős szociális párbeszéd

Az EUROPEDOP üdvözli, hogy az Európai Bizottság kiáll az erős szociális párbeszéd és az erős munkavállalói szervezetek mellett. Többször utaltunk arra, a közszolgálati szakszervezeteket és a munkavállalókat be kell vonni a döntésekbe és a politika alakításába, különösen, ha az ő feladatuk a végrehajtás. Az EUROFEDOP ebben az összefüggésben arra kéri a Bizottságot és a szociális partnereket, hogy vegyék figyelembe a keresztény szakszervezetek javaslatait.

  1. 2. A tisztességes munkakörülmények tisztességes mobilitást is jelentenek

Az EU más tagországaiban élő és dolgozó európai polgárok tisztességes munkakörülményeinek biztosításához elengedhetetlen a nemzeti szinten jól strukturált és szervezett közszolgálat. Az Európai Munkaügyi Hatóság is csak akkor tudja elérni céljait, ha olyan jól működő közszolgálattól kap támogatást, amely hatékonyan hajtja végre feladatait, és ez által biztosítani tudja az Európai Bizottság által képviselt európai alapelvek végrehajtását és ellenőrzését. 

  1. A digitalizáció és az új technológiák megváltoztatják a munkahelyeket is

Ezek a mélyreható változások sok újszerű helyzetet és kérdést hoznak felszínre, amelyek egyre több munkavállalót érintenek. Szükség van új szabályokra és törvényekre, és e jogszabályok megalkotásába a szakszervezeteket nemzeti szinten be kell vonni. A távmunka gyorsan terjedő formáit is törvényesen kell szabályozni a szociális partnerekkel együtt. Némely ágazatban, pl. a szociális szektorban, nemcsak a munkajogi, hanem az etikai kérdéseket is meg kell vitatni a jövőt illetően.

  1. A kompetenciák jelentik a jövő kulcsát

Az EUROPFEDOP felhívja a figyelmet arra, hogy a közszolgálati dolgozókban ugyanolyan nagy az igény a továbbképzések, átképzések és élethosszig tanulás iránt, mint a magánszektor munkavállalóiban. Ezeket az oktatási formákat kielégítően kell finanszírozni. Az élethosszig tanulást számos országban felvételi stop révén korlátozzák. Továbbá az a gyakorlat, hogy a nyugdíjba vonulók helyébe nem vesznek fel új munkaerőt, instabil korösszetételt eredményezett a közszolgálatban.

  1. Magas szintű szociális védelem biztosítása

Az EUROFEDOP jó minőségű és megfizethető egészségügyi ellátást követel minden európai polgár számára. A koronavírus utáni időszakban felvetődik majd a kérdés, hogy mennyibe kerülhet az egészségügy. Az idősgondozás és a hosszú távú ápolás kiépítését bővíteni kell az egészségügyön belül. Itt hívjuk fel a figyelmet azokra a megállapításokra, amelyeket szakszervezetként tettünk: összefüggés van az ápolási személyzet létszáma és a betegápolás között. A több ápoló alacsonyabb halálozást is jelent.

  1. Öregedő társadalom és demográfiai változások

Az Európai Bizottság szerint az idősebb munkavállalók szükségletei, a magasabb várható életkor és jobb egészségi állapot figyelembevétele mellett lehetőség nyílik arra, hogy az emberek tovább dolgozzanak. Ilyen helyzetben megőrizhető lenne a nyugdíjrendszerek terhelhetősége és erősíthető lenne a harmadik oszlop. Az EUROFEDOP arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a vonatkozásban feltétlenül szükség van a közszolgálati munkavállalók és a közszolgálat speciális ágazatai különleges helyzetének figyelembevételére.

AZ EUROFEDOP teljes mértékben egyetért az Európai Bizottsággal abban, hogy az erős szociális Európáért tett intézkedések sikeres végrehajtása a nemzeti, a regionális és a helyhatóságok, valamint a szociális partnerek kezében van. Az Európai Bizottság biztosítja a keretet és kijelöli a közös irányt, de a szakszervezetek és a közszolgálati munkavállalók azok, akik az egyes intézkedéseket végrehajtják, és emiatt aktívan be is kell őket vonni a döntési folyamatokba.