A Magyar Vegyipari, Energiapari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) kiáll a Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai mellett, és minden általuk összeállított követelést támogat.

Az elmúlt években a képzésben végrehajtott átalakítások nem a fejlődést, és a modernizációt tekintik elsődleges célnak. Ezt tapasztaljuk a szakképzés és a felsőoktatás terén egyaránt. A magyar gazdaság legnagyobb értéke a tudás. Ha a tudás megszerzését korlátozzuk, az oktatás színvonalát leépítjük és az intézmények irányítását a hatalom kisajátítja, akkor a jövőnket tesszük tönkre!

A színvonalas oktatásért, intézményeik autonómiájáért küzdő fiatalokat támogatni kell, harcukban  mögéjük kell állni. Ezért a VDSZ minden akciót támogat, és felhívja a figyelmet arra, hogy a pénteki demonstráción minél többen vegyünk részt.

Ez nem lehet politikai kérdés. Ez Magyarország jövőjének kérdése!

Többen erősebbek vagyunk!

Magyar Vegyipari, Energiapari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ)