Az Emberi Erőforrások Minisztériuma két héttel az tanév kezdete előtt küldte el az iskolaigazgatóknak a köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi intézkedési tervét. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hosszan részletezte nyílt levelében azokat a problémákat, amelyekre nem ad megoldást a minisztérium terve. A minisztérium válaszközleményében a felvetett problémákra nem reagál érdemben, ellenben ismét a PDSZ vezetőit és tagságát sértő kijelentéseket tesz, ahogy tette ezt már korábban is, amikor nincsenek valódi érvei.

A PDSZ levelében egy sor olyan problémát vet fel, amelyek megoldásához a fenntartónak többletforrást kellene biztosítania az iskolák számára. Ezekre sincs válasza a minisztériumnak. Az intézkedési terv alapján mindenki számára kiderül, hogy a minisztériumban ülő döntéshozók nincsenek tisztában az általuk irányított terület valós helyzetével. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) felszólítja az EMMI vezetőit, hogy látszatintézkedések helyett, a szakmai- és érdekképviseletek bevonásával megalapozott cselekvési tervet dolgozzon ki.

Kiss Balázs
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés