Tisztelt Államtitkár Úr!

Mint a közösségi közlekedés összehangolásáért felelős miniszterelnöki megbízottat is tájékoztatjuk, hogy a Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége a Zala megye és Budapest közötti buszközlekedés drasztikus visszavágása miatt petíciót indított útjára.

Petíciónk minden előzetes várakozást felülmúlt. A rendkívül magas megosztás (6,9 ezer) és a több,mint 2.500 körüli aláírásszám egyértelműen igazolja a buszközlekedés létjogosultságát Budapest és Zala megye között. (Megjegyezzük, a számadatok folyamatosan emelkednek.)

A döntéshozók erőteljes lakossági tiltakozással lesznek kénytelenek szembesülni augusztus közepétől. A Budapestre autóbusszal utazó diákság ekkor fog direkt módon találkozni az alaposan átszabott és mindennemű előzetes igényfelmérést nélkülöző, számukra roppant kedvezőtlen helyzettel.

Vitathatatlan, hogy a vasúttársaság az utóbbi esztendőkben nagy erőket mozgósított a szolgáltatás fejlesztése érdekében. Zala megye ebből kevesebbet érzékelhetett, ezért is tapasztalható mélyen gyökerező ellenérzés a MÁV-val szemben a megyében.

Számolni kell az egyéni közlekedés ugrásszerű térnyerésével, ezen belül is a telekocsis-szolgáltatók rendkívüli megerősödésével. A két közlekedési alrendszer pedig egyaránt kárvallottja lesz a nagy átalakítási folyamatnak.

Az is komoly feszültség forrása lehet, ha a két közlekedési alrendszert a tulajdonlás kérdésének átrendezésével élesen szembeállítanánk egymással.

Most már világos, hogy a korábbi menetrend visszaállítása reménytelen kívánalom lenne, ám az észszerűség, a hatékonyság és a minőség igénye megkerülhetetlenné teszi a komolyabb finomhangolást.

Zalaegerszegről és Nagykanizsáról plusz 2-2 járatpár indítása feltétlenül szükséges lenne.

Ráadásul ezen járatok a Balatonszentgyörgyre közlekedő, ún. ráhordó buszok jórészét is kiváltanák.

Tisztelt Államtitkár Úr!

A fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása, a hatékony, minőségi közösségi közlekedés megteremtése valamennyiünk érdeke. Nem vagyunk érdekeltek egy heves lakossági érzelmi hullámverés okozta zavaros közlekedési helyzet kialakulásában.

Ezért feltétlenül szükségesnek tartjuk az önkormányzatok elvárásainak valamint az utazóközönség szokásainak és igényeinek valamint a pártatlan szakmai körök szakvéleményének maradéktalan figyelembevételét a két közlekedési alrendszer menetrendjének (munkájának) harmonizációjánál.

Bízunk Államtitkár Úr mielőbbi kedvező válaszában.

További sikeres munkát kívánva, tisztelettel:

                                               Horváth László

                                              elnök

                                       Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége

 

 

Zalaegerszeg,2020.augusztus 3.