A LIGA Szakszervezetek aggodalommal szemléli a Magyar Posta Zrt. és a postánál működő tagszervezetei közötti bértárgyalások megakadását, ezért támogatja a postás szakszervezetek tervezett demonstrációját.

A LIGA Szakszervezetek sajnálattal állapítja meg, hogy a vállaltnál kialakult bérek hosszú évek óta nem tudtak felzárkózni más ágazatok béreihez. A postai dogozók bérelmaradását nyilvánvalóan nem lehetséges egy lépcsőben rendezni, ezért a 2020-as év bérfejlesztésének elmaradása tovább nehezítené és súlyosbítaná a már kialakult helyzetet.

A szervezet emlékeztet arra, hogy korábban több olyan lépés is történt, amely a helyzet rendezését célozta. Többek között a közszolgáltató szektor illetékes fórumának egyeztetései, valamint az Európai Bizottság elnökének közvetlen megkeresése, a szolgáltató állami finanszírozásának biztosítása érdekében.

A LIGA Szakszervezetek felhívja a kormányzat figyelmét arra, hogy a bérrendezés az ágazat hosszú távú működőképessége és a szolgáltatások fenntartása okán sem tűr halasztást.

Ezért a szervezet sürgeti a postai dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését, támogatja a szakszervezetek bérköveteléseit, valamint teljes körűen kiáll azok érvényesítésért.