A 2020. június 30-a utáni továbbfoglalkoztatásukat nem kérő egyes kollégák jelzései alapján szabadságukat jogsértően íratja ki a munkáltató!

Szintén a szakképzésből távozó kollégák panaszolják, hogy végkielégítésüket jogsértő módon, közalkalmazotti jogviszonyuk 2020. június 30. napján történő megszűnését követő 60. napon akarják kifizetni a munkáltatók!

Egyes létrejövő agrárcentrumok több mint 100 km-re felajánlott munkavégzési helyszínnel tennék lehetetlenné a pedagógusok munkavégzését, miközben a felajánlott helyszínen adott munkakör nem is létezik!

A teljesítményértékelés az iskolák jelzései alapján, számos helyen önkényesen, igazságtalanul és megalapozatlanul történt, ami súlyos aránytalanságokat szült!

A PSZ követeli, hogy az állami munkáltatók járjanak el jogszerűen a szakképzésben foglalkoztatottakkal szemben, szüntessék be haladéktalanul a jogsértő munkáltatói intézkedéseket!

Szakszervezeti tagjaink készek követelésüket végső esetben munkaügyi perben érvényesíteni, amelyhez a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) minden segítséget megad, ide értve a jogi képviselet ellátását is!

 

Budapest, 2020. június 26.

Pedagógusok Szakszervezete

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ