A kormányzat fennen hirdetett célja a magyar felsőoktatást versenyképesebbé és innovatívabbá tenni, az ehhez szükséges forrásokat azonban nem csak szűken méri, de most még a rendkívüli helyzetre és költségekre hivatkozva jelentős elvonásokat is végrehajtott. Mindezt a felsőoktatás átalakításával szinte egy időben, szokás szerint az érintettekkel való egyeztetés nélkül! Egyes intézményeknek e nehéz helyzetben a dolgozói bérekre sincs meg a megfelelő, államilag biztosított kerete.

Mindenki megérti, ha rendkívüli időkben rendkívüli intézkedéseket kell hozni, és azok mindenkitől áldozatokat kívánnak. Ugyanakkor jól látszik, hogy miközben a kormány pénzt vesz el az egyébként is alulfinanszírozott intézményektől, más területen ismét bőkezűen osztogat.

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete felhívja a kormányzat felelős döntéshozóinak figyelmét, hogy az elvonásokkal az intézmények működésképességét nem csak rövidtávon veszélyeztetik, de az eredményességet is évekre visszavetik. Követeljük, hogy a kormányzat függessze fel a felsőoktatásban a megszorításokat, a veszélyhelyzet elmúltával – az érintett érdekvédelmi szervezetek bevonásával – azonnal kezdjen érdemi tárgyalásokat az akadémiai és üzemi demokrácia biztosításáról az átszervezés alatt álló intézményeknél, valamint az FDSZ és a Magyar Rektori Konferencia korábbi javaslata alapján kezdje meg a régen várt, teljes magyar felsőoktatást érintő bérrendezést!
FDSZ Elnökség

     Kiadó: Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ