A korona vírus járvány egyik hozománya, a távmunka vagy home office elterjedése.

A munkáltató, a munkavállaló és a nemzetgazdaság számára is rengeteg előnnyel jár ez a foglalkoztatási forma, azonban ez a munkajogban eddig kevésbé szabályozott a hagyományos munkavégzéssel szemben. Ezért az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) javaslatot tett a kormánynak, hogy egy részletesebb, a munkavállalók érdekeit jobban szem előtt tartó szabályozás készüljön el. Fontosnak tartjuk, hogy a távmunkában dolgozók privát szférája megmaradjon, és nagyobb védelmet élvezzen a mostani szabályozásnál. Jelenleg az egyik legnagyobb probléma a munkaidő és a családi élet közötti határ elmosódása.

Praktikus okok miatt is érdemes elgondolkodni a korona vírus járvány alatt szerzett tapasztalatainkról. A munkavállaló például a saját infrastruktúráját használja munkavégzéshez. Ez komoly megtakarítás a cégének, hiszen nem kell fűtést, áramot, stb. biztosítania a munkavállalójának. Bár munkavédelmi előírások érvényesek az otthoni munkavégzés esetén, a munkáltatók nagy része nem tartja be ezeket, hiszen hatósági ellenőrzéstől nem kell tartania. A jelenleg érvényes törvényi előírásokban ezeket és más fehér foltot kell eltüntetni, hogy rendezett jogi viszonyok mellett, mindenki élvezni tudja az otthoni munkavégzés előnyeit.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ