A koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzet miatt komolyabb létszámcsökkentéstől tart a Volánbusz Zrt-nél a mintegy 5.000 főt számláló Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (KDSZSZ). A drasztikus bevételcsökkenés, a járatritkítások, és az esetleges szervezeti változások előrevetítik a durvább munkahelymegszűnés veszélyét.

Ennek a helyzetnek a kiküszöbölése érdekében a KDSZSZ kezdeményezi a menedzsment és a szakszervezetek szoros együttműködésén alapuló kollektív megállapodás életre hívását. A társaság anyagi stabilitása, a szolgáltatás színvonalának folyamatos javítása, a fenntartható fejlődés feltételrendszerének biztosítása közös érdek. Ugyancsak bonyolíthatja a humánerőforrás-gazdálkodás kérdését a már többször beharangozott MÁV-Volán Holding terve.

Az előkészítés során strukturális átalakítások várhatók, amik markánsan érinthetik a munkaerő-helyzetet. Ezek a jelenségek is alátámasztják Szövetségünk kezdeményezésének létjogosultságát, mivel a humán- és munkaügyi kérdések alapvetően befolyásolják a cég működését.

Zavart keltett a munkavállalók körében az a Vezérigazgatói utasítás, amely 2020. június 30-áig kötelezővé teszi a szabadságok időarányos kivételét. Több érintett kifogásolja ezt az intézkedést, mivel a munkavállalók 2020. évre elfogadott szabadságolási ütemtervvel rendelkeznek. Szövetségünk ellentmondásosnak tartja, hogy részben életben van egy szabályozás, amely tiltja a mostani helyzetben a nyugdíjas visszafoglalkoztatás lehetőségét, ugyanakkor ezzel szemben gyakorlat a korkedvezménnyel nyugdíjba vonult autóbusz vezetők foglalkoztatása.  A helyzet visszáságáról és más aktuális témáról a cégvezetésnek egyeztetni kellett volna a szakszervezetekkel.

A KDSZSZ megállapítja, hogy a munkaügyi kapcsolatok kultúráján van mit finomhangolni a Volánbusznál. A Szövetség nem ért egyet egyes tevékenységek kiszervezésével sem, mint például legutóbb a közúti ellenőrzés vállalkozásba adásával. Ezért is hangsúlyozza a Szövetség a munkahelymegtartás érdekében egy akciótervet is tartalmazó Kollektív Megállapodás szükségességét. Ebben a helyzetben a KDSZSZ az emberi tényező elsődlegességét elengedhetetlennek tartja! A Szövetség reményét fejezi ki, hogy ezt a szándékot alapozza meg az a döntés is, miszerint a bérfejlesztés egy hónappal korábban, már a májusi bérfizetéssel megtörténik.

KDSZSZ elnöksége

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ