A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szurkol a szakmát tanuló fiatalok, a szakképzésben dolgozó pedagógusok és segítő munkatársaik, így a szakképző iskolák sikeréért, ugyanakkor tiltakozik a szakképzésben egyre mélyülő káosz ellen.

A sajtónyilatkozatokban közzétett felvételi adatok átláthatatlanok és megtévesztésre alkalmasak. Az új szakképzési törvény szerint szeptemberben már nem szakképző intézménytípus a szakgimnázium, ennek dacára összemosva tették közzé a szakgimnáziumba és a technikumba felvételt nyert tanulók adatait. A gimnáziumi adatok sem egyértelműek, így, ha a 6 és 8 osztályos gimnáziumi adatokat hozzáadjuk a gimnáziumba felvettekéhez, valamint a szakgimnáziumba felvett létszámmal csökkentenénk a technikumba felvett létszámot, egészen más arányokat kapnánk!

A PSZ felszólítja az Innovációs és Technológiai Minisztériumot: ne mossa össze az adatokat, tegyen közzé egyértelmű statisztikát! A rendkívüli felvételi eljárásban még adott a lehetőség minél több tanuló számára perspektívát felajánlani. Ahogyan nem késő azt a tévedést sem korrigálni, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók munkaerőpiacra juttatásáért dolgozó szakiskolákat visszaemeljék helyükre, a szakképzés rendszerébe, és ne zárják el őket az ösztöndíj lehetőségétől.

A PSZ üdvözli, hogy az ITM leporolta a 12 évvel ezelőtt indult projektben fejlesztett digitális tananyagokat és az NSZFH főoldalára helyezte azokat a digitális tanrendben, ugyanakkor felmerül a kérdés: milyen fejlesztések segítik az iskolák munkáját a 2017 júniusa óta mintegy 13 milliárd forintból megvalósuló (GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001) projektből, amely ez év októberében be is fejeződik.

A PSZ ismét követeli, hogy ne szervezzék ki hatfelé a korábbi Nemzeti Szakképzési Intézetet, amelyre ma is szükség volna, ahogyan azt a járvány miatt a múltból elővett digitális tananyagok példája is bizonyítja.

A szakszervezet választ vár arra is, hogy a közalkalmazotti jogok elvételének menetrendjében oly következetes ITM miért nem tartja be a szakképzési törvényben rögzített március 31-i határidőt, és miért nem teszi közzé immár több mint egy hónap késéssel a következő tanév előkészítéséhez, továbbá a módosítandó iskolai dokumentumokhoz szükséges képzési és kimeneti követelményeket, valamint programtanterveket.

Budapest, 2020. május 7.

Pedagógusok Szakszervezete

 

 

 

                                                                                                                               

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ