Határozott intézkedéseket követel a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) az érettségi, a felsőoktatási záróvizsga és az alkalmassági vizsga lebonyolítása kapcsán.
A Kormányzat a szakmai szervezetek, a szakszervezetek véleményének figyelmen kívül hagyásával hozta meg döntését az idei érettségi vizsgával kapcsolatban.
A május 4-i határidő ellentmond a bevezetett korlátozó intézkedéseknek. Veszélyezteti 83 ezer diák és közel 36 ezer pedagógus és családjaik egészségi állapotát.
Két hete maradt az iskoláknak az érettségi megszervezésére. A kormány közleménye sok megválaszolatlan kérdést vet fel személyi, jogi, egészségügyi kérdésekben, a technikai lebonyolítás tekintetében.

Az FDSZ kéri a Kormányzattól, hogy a szakmai szervezetek, a szakszervezetek, a diákok és a szülők kérésének alapján vizsgálja felül saját döntését és az érettségi időpontját halassza el, vagy módosítsa annak eljárását!

Amennyiben a Kormányzat ragaszkodik az érettségi május 4-ei elkezdéséhez, akkor a vizsgán csak azok vehessenek részt, akiknek a koronavírus tesztje negatív és minden résztvevő számára a Kormányzat biztosítson megfelelő védőfelszerelést. Kesztyűn, szájmaszkon felül szükségesnek tartjuk a védőruhát is. A felsőoktatási záróvizsga, alkalmassági vizsga lebonyolítása során, ugyanezen élet- és egészségvédelem intézkedéseket tartjuk fontosnak, követeljük ezeknek megvalósítását.

FDSZ elnökség

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ