A Kormány újabb hat egyetem alapítványi fenntartói és finanszírozási modellváltásáról, továbbá számos intézményt érintő szervezeti átalakításokról döntött. Az erre vonatkozó törvényjavaslatokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) már az Országgyűlés elé terjesztette. Az Nftv-módosítási javaslatok között olyanok is szerepelnek, amelyek a nem állami intézményeknél a fenntartó jogává teszik a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását. Egy ilyen szabályozás törvényerőre emelése utat nyit az intézményi autonómia teljes felszámolásához. A javaslatok továbbra sem tartalmaznak garanciákat a szerzett munkavállalói jogok megőrzésére az átalakuló intézményeknél.

A szakszervezetek nem kaptak hivatalos tájékoztatást a tervezett intézkedésekről, nem kaptak megkeresést az átalakítások véleményezésére és nem kaptak egyeztetési lehetőséget az átalakítások hatásainak elemzésére.

Készüljön hatástanulmány a modellváltással kapcsolatos folyamatokról, az intézmény működésére gyakorolt kedvező és kedvezőtlen hatásokról, az átalakítás munkavállalói jogokat érintő elemeiről!

Az ITM az érdekvédelmi szervezetek bevonásával folytasson valódi egyeztetéseket a kor kihívásainak, a gazdasági és a társadalmi elvárásoknak megfelelni képes felsőoktatás kialakításához szükséges feltételek megteremtéséről.

Az FDSZ kezdeményezi a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács haladéktalan összehívását!

FDSZ Elnökség