A KSZSZ Elnökségének állásfoglalása a koronavírus járvány kapcsán.

  1. Összefogás, érdekegyeztetés

A koronavírus járvány következtében kialakult veszélyhelyzet hatásainak mérséklése érdekében széleskörű összefogásra van szükség a családok, a lakóközösségek, a munkahelyek szintjén, valamint nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Széchenyi gondolata ma is helytálló „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”.

A veszélyhelyzet jelenlegi szakaszában a járvány kiterjedésének minimalizálására kell törekedni.

A Kormány és az Operatív Törzs akkor teljesítheti legjobban alkotmányos kötelezettségét, ha a társadalom különböző csoportjait bevonja a döntések előkészítésébe és végrehajtásába. A munka világában a háromoldalú érdekegyeztetés – munkaadók, munkavállalók, kormány – ebben a rendkívüli helyzetben is jól szolgálhatja a veszélyhelyzet negatív hatásainak mérséklését. Az OKÉT (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács) és a KÉF (Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum) rendkívüli ülésén meg kell vitatni a legsürgetőbb kérdéseket.

  1. Munkahelyek és munkavállalók védelme

A kormányzat jogi és pénzügyi eszközeinek felhasználásával legfőbb cél: a munkahelyek megmentése és a válság utáni újrakezdés lehetőségének elősegítése. Önhibáján kívül senki nem kerülhet utcára, nem maradhat jövedelem nélkül. A jelenlegi veszélyhelyzet kezelése példát mutathat a társadalmi szolidaritás bizonyítására. A kormány, a munkaadók és munkavállalók rövid- és hosszútávú érdekeinek együttes mérlegelése hozhat társadalmilag elfogadható megoldásokat. A leginkább kiszolgáltatottak a munkavállalók, ezért az ő védelmükre különös figyelmet kell fordítani.

Felszólítjuk a munkaadókat, hogy a szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítsák, a munkavállalók pedig tartsák be a munkavédelmi szabályokat.

Az otthoni munka lehetőségét mindenütt lehetővé kell tenni, ahol ennek feltételei megteremthetők.

A kisgyermekekkel kényszerűen otthonmaradó szülők munkaviszonyának korrekt rendezése azonnal megoldandó állami kötelesség.

  1. Munkanélkülivé válók védelme

Akiknek a munkahelyét nem lehet megmenteni, azok számára a mindennapi megélhetéshez szükséges anyagi forrásokat az államnak biztosítania kell, a társadalombiztosítást számukra fenn kell tartani. A válság következtében bekövetkező gazdasági átalakulásra való felkészülés érdekében a munkaerő továbbképzésére, átképzésére elegendő erőforrást kell biztosítani. A válságnak legnagyobb mértékben kitett családok, gyermekek védelmére fokozott figyelmet kell fordítani.

  1. A közszolgálat kiemelkedő szerepe

Válság idején a „közszolgálat” bebizonyíthatja, hogy valóban a közt szolgálja-e. Az elmúlt három hétben példásan helyt álltak a közszolgálat minden ágazatának dolgozói. Az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a rendvédelmi és a közigazgatási dolgozók kivívták a társadalom elismerését.

Erkölcsi és anyagi elismerés illeti őket most, a járvány idején, és a járvány leküzdése után is.

  1. A nemzetközi tapasztalatok hasznosítása

A járvány nem ismer határokat és az egész világra kiterjedt. A világ közel kettőszáz országában fellelhető tapasztalatok összegyűjtése és hasznosítása hazánk számára is követendő példa. Ehhez a hazai és nemzetközi szakmai, tudományos és civil szervezetek közreműködése nélkülözhetetlen.

Magyarország számára követendő példa Ausztria gyakorlata, beleértve a szociális párbeszéd jelenlegi formáit is

Szövetségünk minden eszközzel támogatja a koronavírus legyőzésére irányuló hazai és nemzetközi erőfeszítéseket, a lehető legszélesebb körű összefogást.

Arra szólítjuk fel a közszolgálat minden dolgozóját, hogy vállalt hivatásának és esküjének megfelelően végezze a jövőben is felelősségteljes munkáját!

A KSZSZ üdvözli az ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség) főtitkárának a magyar kormányhoz írt levelét és a SZEF (Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) koronavírus járvány kapcsán kiadott állásfoglalását.

Budapest, 2020. április 2.

Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége