A Magyar Szociális Fórum (MSZF) támogatja a kormány óvintézkedéseit a koronavírus járvány feltartóztatására, az élet védelmében.

Egyetért a lakossági adóterhek és hiteltörlesztések átütemezésével, nevezetesen azzal, hogy az év végéig elhalasszák a jelzáloghitelek és egyéb tartozások törlesztő részleteinek, továbbá a kis adózó vállalkozások tételes adójának fizetését június végéig. Fontosnak tartjuk a gyermekgondozási díjak (CSED, a GYED és a GYES) folyósításának meghosszabbítását, nagyon fontos intézkedésnek ítéljük a kilakoltatások és a lefoglalások felfüggesztését. A megtett intézkedések bizonyítják, nincs szükség rendkívüli jogkörökre ahhoz, hogy a kormány hatékonyan cselekedjen a társadalmi közösség érdekében.

A nyilatkozat folytatása itt olvasható.

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ