A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete ajánlása a koronavírus kapcsán kialakult foglalkoztatási kérdésekről Az egész világ, Európa, így hazánk is nagyon nehéz időszakot él át, bizonytalan, hogy mi várható az elkövetkező időszakban. A járvány 03.16-án új szakaszba lépett Magyarországon. A cél jelenleg az, hogy a megbetegedési görbét viszonylagosan alacsonyan tartsák, hogy ne egyszerre terhelje az - amúgy is gyenge lábakon álló – egészségügyet és elősegítse a lakosság védelmét. A helyzet megkívánja, hogy a károk minimálisra csökkentés érdekében, mindenki részt vegyen az átgondolt és működő megoldások kidolgozásában.

Az ajánlás itt olvasható.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ