Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) és a Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) vezetői a hétvégén találkozót tartottak, ahol áttekintettük a koronavírus-járvány miatt felmerült problémákat.

 A tagjainktól és kollégáinktól beérkezett jelzések alapján összeállítottunk egy olyan listát, amely az egészségügyi- és egészségügyben dolgozó munkatársak legégetőbb, és sürgős megoldásra váró problémáit tartalmazza. 

Szükségesnek tartjuk, hogy a munkavállalói érdekképviseletek a helyi- és országos operatív testületek munkájába bekapcsolódhassanak. 

Mindkét szakszervezet konzultációkat kezdeményez az illetékes minisztériumokkal és az Operatív Törzs által felállított akció csoportokkal.

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ