Mit kíván a pedagógustársadalom március idusán?

 1. Tisztességes bért a pedagógusoknak! A tanárok bérét a minimálbérhez igazítsák 2020 januárjától visszamenőleg. A bejelentett 10 százalékos ágazati szakmai pótlék semmire sem elég, valódi béremelést követelünk! A pályakezdők is kapjanak versenyképes bért, mert évek múlva nem lesz tanító, tanár Magyarországon!
 2. Fix heti óraszámot a pedagógusoknak! 2020 szeptemberétől a pedagógusok heti kötelező óraszáma 22 óra legyen! Elég volt az évek óta tartó igazságtalanságból: ugyanannyi pénzt kap az is, aki 22, és az is, aki 26 órát tanít egy héten! Ne trükközzenek tovább, fizessék ki a többletmunkát! Ez vonatkozzon az óvodapedagógusokra is!
 3. Fizetésemelést a többi oktatási dolgozónak is! Nem nézhetjük tétlenül, hogy a pedagógusok munkáját segítő kollégák éhbért kapjanak! Becsüljék meg őket is, rendezzék a közalkalmazotti bértáblát!
 4. El a kezekkel a szakképzéstől! Nem hagyjuk, hogy a szakképzésben dolgozók elveszítsék közalkalmazotti státuszukat! Senki ne higgyen a kormányzat hamis állításának, miszerint csak akkor kaphatnak béremelést, ha a Munka törvénykönyve vonatkozik rájuk! Kérjük, minél többen csatlakozzanak a PSZ alkotmánybírósági beadványához!
 5. Halasszák el a Nemzeti alaptanterv bevezetését! Kezdődjön róla mielőbb széles körű társadalmi vita a szakmai szervezetekkel és az érdekképviseletekkel, a diákokkal és a szülőkkel!
 6. Radikális tananyagcsökkentést! Csökkentsék a tananyagot minden évfolyamon! A tanulók nem dolgozhatnak többet a felnőtteknek megállapított heti törvényes munkaidőnél! Adják vissza a diákoknak gyermekkorukat, a poros, elavult lexikális tananyagot száműzzék a tankönyvekből!
 7. Oldja meg a kormány a pedagógushiányt! Ehhez nemcsak béremelés, hanem más szakmai feltétel is szükséges! Több pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztenst a köznevelésbe! Korszerűsítsék a pedagógusok képzését és továbbképzését!
 8. Vonják vissza az életpályamodellt! Ez ugyanis kudarcba fulladt! Ehelyett dolgozzanak ki olyan ösztönző rendszert, amely valóban elismeri a pedagógusok minőségi munkáját!
 9. Esélyegyenlőséget az oktatásban! Az oktatás legfontosabb feladata a társadalmi felzárkóztatás! Teremtsék meg a feltételeket a sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez és oktatásához! A szegregációt szüntessék meg minden intézményben!
 10. Adják vissza az óvodapedagógusok döntési jogát! Nem minden hatéves iskolaérett! Állítsák vissza a korábbi szabályozást, továbbra is az óvónők és a szülők dönthessenek közösen a gyermekek iskolaérettségéről! A kormány teremtse meg a korai gyermekkori fejlesztés lehetőségeit, legyen minden óvoda számára elérhető fejlesztőpedagógus, logopédus és más szakember!
 11. Becsüljék meg a gyermekvédelemben dolgozókat! Kapjanak több fizetést, munkájukkal arányos pótlékokat áldozatkészségükért! Teremtsenek XXI. századi munkafeltételeket, alakítsanak ki korszerűbb gyermekotthonokat Magyarországon.
 12. Demokratikus sztrájktörvényt! Minden munkavállaló élhessen alkotmányos jogával, hogy törvényes keretek között szüntethesse be a munkát! Eszerint módosítsa mielőbb a parlament a sztrájktörvényt!  Érdemi érdekegyeztetést követelünk a szakszervezetekkel!

Legyen béke, egyetértés és nyugalom a közoktatásban!

Budapest, 2020. március 12.