Harminc évvel ezelőtt 1990. február 24-én a Budapesti Műszaki Egyetem épületében egy 72 főből álló műszaki értelmiségi csoport megalakította a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetét, az 1945-49 között működő MMTSZSZ jogutódjaként.

Rövid időn belül számos vállalatnál alakultak meg a tagszervezetek.

Napjainkra az ország egyik legjelentősebb szakszervezetévé vált az MTSZSZ. Több, mint 12.000 taggal, 65 vállalatnál látja el a dolgozók érdekvédelmi tevékenységét a közszolgáltató, illetve a versenyszféra cégeinél.

Az innováció, a szakmai alapú érdekképviselet és a hitelesség az, amely jellemezte az elmúlt három évtizedet és jellemzi munkáját jelenleg is.

MTSZSZ Sajtó

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ