A LIGA Szakszervezetek értékelése szerint egyre nő a feszültség a közszolgáltató vállalatok (posta, közúti és vasúti közlekedés, víziközmű szolgáltatás) munkavállalói körében az elmaradó vagy elfogadhatatlan mértékű munkáltatói béremelési ajánlatok következtében. A felsorolt ágazatok, munkáltatók mind jelentős mértékű munkaerőhiánnyal küzdenek, amely a szolgáltatási színvonal fenntartását veszélyezteti. Ennek egyik legfőbb oka a nemzetgazdasági átlagkeresetektől jelentősen elmaradó bérszínvonal.

 A LIGA Szakszervezetek a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma tagjaként támogatja a szakszervezetek bérköveteléseit, rámutatva arra, hogy a fenti ágazatok működőképessége mind a nemzetgazdaság, mind a lakosság közérzete szempontjából is kulcsfontosságú. A munkaerőhiány további növekedését csakis jelentős béremelésekkel lehet mérsékelni, ebben a tekintetben mind az államnak, mind az érintett önkormányzatoknak jelentős szerepet kell vállalnia.

 Sürgetjük a KVKF plenáris ülésének mielőbbi összehívását valamint az önkormányzatok intézkedéseit az érdemi konzultációk megkezdése céljából. Olyan többéves megállapodásokra van szükség ezekben az ágazatokban, amelyek a nemzetgazdasági átlaghoz közelítő, versenyképes bérszínvonal kialakítását célozzák a jogos munkavállalói igények figyelembevételével.

 

Budapest, 2020. február 17.

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ