A VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. április 1. napjával a társaságnál új bérrendszert kíván az személyforgalom területén, az autóbuszvezetői munkakörben bevezetni. A KDSZSZ, 2019. október 1. az integráció első napjától számítva, hat hónap türelmi időt adott a munkáltatónak, hogy megalkossa a VOLÁNBUSZ Zrt. egységes foglalkoztatási és bérrendszerét.

Először a VOLÁNBUSZ Zrt. vezetése ultimátumnak tartotta a KDSZSZ elvárását és kinyilatkoztatta, hogy ilyen rövid idő alatt - és ezzel a VKSZ és a KKSZ képviselői is egyetértettek - nem lehet a társaságnál, az autóbuszvezetők részére az egységes bérrendszert megalkotni és bevezetni.

 Megtört a jég, mivel Dávid Ilona elnök-vezérigazgató asszony 2020. január 16. napján bejelentette, hogy a munkáltató egy egységes bérrendszer megalkotásán dolgozik és február közepén a munkaanyagot véleményezésre átadja a szakszervezeteknek.

 Miután a KKSZ, a KDSZSZ és a jelenleg még kollektív szerződéskötő VKSZ a komplett bérrendszer tervezetét megkapja, elkezdődhet az egyeztetés.

Dobi István, mint a KDSZSZ elnöke, felkérem Baranyai Zoltán (KKSZ) és Fazekas-Kovács János (VKSZ) elnök urakat, hogy a bérrendszer tervezetének átvétele és megismerése után a hét régióban a KDSZSZ, KKSZ és a VKSZ elnökeinek részvételével, tartsunk az autóbuszvezetők előtt munkásgyűléseket, ahol a szakszervezetek vezetői elmondhatják véleményüket, hogy szervezetük támogatja-e a munkáltató tervezetét. Elutasítás esetén pedig azt, milyen módosítások után tudnák azt elfogadni.

 Ezeken a munkásgyűléseken szakszervezeti hovatartozás nélkül bárki részt vehet, akit érint az új bérrendszer és kérdéseket intézhetne a szakszervezeti vezetőkhöz, akik válaszukban elmondhatnák, hogy szakszervezetüknek az új bérrendszerről mi az álláspontja, miért előnyös, vagy milyen hátrányokkal járhat az a munkavállalók számára.

 A KDSZSZ levélben fogja megkeresni a KKSZ és a VKSZ elnökét és tesz javaslatot az időpontok és a helyszínek kijelölésére, amiről az autóbuszvezetőket tájékoztatni fogjuk. Úgy kell a területeken a helyszíneket megválasztani, hogy kb. 40-50 fő autóbuszvezető kolléga befogadását biztosító helyiséggel rendelkezzen a munkahely.

 A KKSZ és a VKSZ válaszát ismertetni fogjuk és támogatásuk esetén elkezdjük a munkásgyűlések szervezését.

 

 

 

Dobi István

KDSZSZ elnök