A víziközmű ágazatban működő jó néhány önkormányzati cég csődközeli helyzetére és az ezeknél a cégeknél dolgozó munkavállalók rossz bérhelyzetére hívja fel a figyelmet az Országos Víziközmű Ágazati Szövetség (OVÁK). A független, több szakszervezetet tömörítő szövetség képviselői pénteken adták át Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett petíciójukat, amelyben az ágazatot sújtó problémákra szeretnék felhívni a figyelmet. Úgy vélik, hogy az utóbbi időszakban felhalmozódott problémák már a biztonságos ívóvízellátást és szennyvízelvezetést veszélyeztetik. A szövetség szerint az áfacsökkentés és a közművezeték-adó azonnali eltörlése fontos lépés lenne a megoldás felé.

 Csődközelben - Több tízmilliárdos forráskivonás évente

Az OVÁK szerint a kormányzati intézkedések – rezsicsökkentés, vízdíjak befagyasztása 2013-as szinten, hatósági felügyeleti díj bevezetése és a közműadó - miatt az ágazatból éves szinten több tízmilliárd forint forráskivonás történik, ami mára számos önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű szolgáltatót taszított csődközeli helyzetbe. A forráskivonás nemcsak a leszakadó bérekben mutatkozik meg, hanem abban is, hogy a szolgáltatók (önkormányzatok) nem tudják finanszírozni az elöregedő közműhálózatok cseréjét, ami egyre gyakoribb hálózati hibákkal, a csőtörések számának emelkedésével jár, és az elfolyt víz által költségnövekedést okoz (vagyis romlik a hálózathatékonyság), amelynek elhárítása a megmaradt dolgozókra sokkal nagyobb többlet terhet ró. A víziközmű-szolgáltató cégek nem tudják növelni a bevételeiket, viszont az üzemeltetési költségeik exponenciálisan növekednek a béren kívüli terheken túl is, például 2013 óta 30 százalékkal drágultak a felhasznált anyagok.

 Elvándorló, alulfizetett munkavállalók

A miniszterelnöknek címzett petícióban az OVÁK arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években olyan szintű szakember elvándorlás történt a leszakadó bérek miatt, amit a legnagyobb erőfeszítések árán sem tudnak pótolni. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a bérszínvonalban 2013 óta folyamatos leszakadás tapasztalható a feldolgozóiparhoz és a többi szolgáltatói ágazathoz képest. A víziközmű ágazatban dolgozók nettó átlagos bére az évek folyamán az ipari átlaghoz képest 2013-ban 8,5 százalékkal, 2018-ra már 12 százalékkal volt kevesebb. A nemzetgazdasági átlaghoz viszonyítva még ennél is nagyobb visszaesés volt. Az adatokat a bruttó bérre vetítve sokkal szembetűnőbb a kereseti különbség az ágazatok között: például a víziközmű ágazatban a dolgozói keresetek csak a 62 százalékát teszik ki a villamosenergia szektorban dolgozók átlagbérének, ami bruttó 200.000 forintos különbség. Ahhoz, hogy a szolgáltatások működőképessége és fenntarthatósága megmaradjon, képzett, motivált és elkötelezett munkavállalókra van szükség. Nem tartható fenn már rövidtávon sem megfelelő biztonsággal olyan rendszer, ahol a fizikai dolgozók bére a garantált bérminimum szintjén van – véli az OVÁK. Ezenkívül a víziközmű ágazatban az elkövetkező 3-5 évben az aktív dolgozói létszám 20 – 25 százaléka nyugdíjba vonul, ami tovább nehezítheti a munkaerő-helyzetet.

 Áfacsökkentés, közműadó-eltörlés

Az OVÁK úgy véli, hogy a közművezeték-adó azonnali eltörlése, valamint az áfa mértékének csökkentése érdemi előrelépést tenne lehetővé az ágazatban elmaradt bérfejlesztésekkel kapcsolatosan. Kérik a miniszterelnök közreműködését abban, hogy a kormány lehetőségeihez mérten tárgyaljon olyan fejlesztési csomagról, amely megoldást jelentene az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű szolgáltatók működési nehézségeinek megoldására, a szükséges és jelentős béremelésre, az élő munkaerő megtartására, valamint a szolgáltatások biztonságos üzemeltetési feltételeinek hosszú távú biztosítására. Az OVÁK egyben felajánlja együttműködési szándékát ezekben az egyeztetésekben.

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ