A kormány-közeli Magyar Nemzet szombati számában elvitatta a Magyar Szociális Fórum (MSZF) jogát, hogy bírálja a kormányt, és javaslatokat tegyen neki olyan társadalmi gondok megoldására, mint amilyen az évről-évre ismétlődő tömeges fagyhalál – tudatta az emberjogi mozgalom reagálásában az újságcikkre.

„Fantomszervezettel kelt hangulatot Simó Endre" c. aláíratlan cikk arra enged következtetni, hogy szerzője nem csak kétségbe vonja a szabad vélemény-nyilvánításhoz való jogot, hanem bírósági engedélyhez is köti az olyan civil szerveződések esetében, mint amilyen az MSZF.

A Magyar Nemzet cikke egybecseng az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) január 20-i közleményével, mely „hangulatkeltésnek" minősítette a tömeges fagyhalált, és azt állította, hogy az MSZF nem rendelkezhet hiteles információkkal a rendkívüli kihűlésben (fagyhalálban) elhunytak számáról. Az EMMI nem tudatta, miért ne rendelkezhetne. Általa hitelesnek tartott adatokat sem hozott nyilvánosságra az emberéletben keletkezett veszteségről, mely az MSZF ismeretei szerint 95-nél tartott 2019. szeptemberétől 2020. január közepéig. Az MSZF felhívja a kormány és a lap figyelmét arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal – ha némi késlekedéssel is – rendszeresen sokkal több fagyhalál-esetről ad számot, mint ahányról az MSZF tudomást szerez. (A különbség a téli időszakban, illetve az egész évben tapasztalt tények figyelembe vételéből adódik.)

A KSH adatainak összesítéséből megállapítható, hogy hazánkban a rendszerváltás óta több mint 8500-an (Nyolcezer ötszázan) szenvedtek fagyhalált, és a tömeges életvesztés a rendszerváltás óta vált társadalmi tünetté a több százezer embert érintő kilakoltatások és a szociális védőháló, különösen az idős- és rokkantellátás szétrombolása következtében.

A Magyar Szociális Fórum arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány 2017-ben utasította az Országos Rendőr főkapitányságot, ne szolgáltasson többé adatot a fagyhalálban elhunytak létszámáról.

Az MSZF leszögezi: a valóság elkendőzése arra utal, hogy a kormány megfosztja a magyar társadalmat önismeretétől, és ezzel akadályozza a probléma megoldását. Az MSZF soha, egyetlen pozitív választ sem kapott a kormánytól az évről-évre ismétlődő életvesztés okainak kiküszöbölésére, a lakhatás szavatolására irányuló konkrét javaslataira. Az MSZF nem tud másra következtetni ebből, mint arra, hogy a kormány nem felszámolni akarja a tömeges fagyhalált, hanem tudomásul veszi, mint megmásíthatatlan sorscsapást. Ideje volna levonni a szükséges következtetést abból, hogy a hajléktalantörvény 2018. október 15-i életbeléptetése óta is több mint kétszázan fagytak meg Magyarországon, hiszen hatósági tiltással és rendőri módszerekkel sem a fagyhalál, sem a szegénység nem szüntethető meg.

A Magyar Szociális Fórum – mint eddig is megpróbálta, mindhiába – kész segíteni a Fidesz-KDNP kormánynak, és a mindenkori kormányoknak a súlyos társadalmi gondok orvoslásában, köztük a tömeges fagyhalál megszüntetésében – áll az emberjogi szervezet reagálásában, melynek végén a Magyar Nemzet figyelmébe ajánlották az MSZF Elvi Chartáját, melyet 2002-ben fogalmaztak meg az ENSZ 1948-ban aláírt, és Magyarország által is ratifikált Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának szellemében.

Lásd: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

 Kiadta: MSZF SZK