A Pedagógusok Szakszervezete támogatja a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) által meghirdetett a Magyar kultúra napjához kötődő „A kultúra értékei romokban, a béreink alatta…” elnevezésű akcióját. Átérezzük a KKDSZ évek óta tartó küzdelmét, látjuk, ahogyan fáradhatatlanul harcolnak és változatlan lelkesedéssel állnak ki a kultúra, a közművelődés, a tudományos élet területén dolgozók érdekeiért, tisztességes bérezéséért, továbbá a magyar kultúra értékei mentén a tudományos élet méltó feltételeinek fenntartásáért!

A PSZ tagjaiként szolidárisak vagyunk a könyvtári, a múzeumi, a levéltári, a közművelődési és a tudományok területén dolgozók küzdelmével, amelyet élet- és munkakörülmények javításáért folytatnak!

A Pedagógusok Szakszervezete képviselői részt vesznek a január 22-i demonstráción. Az oktatásban dolgozókat is arra buzdítjuk, hogy jelenlétükkel fejezzék ki szolidaritásukat, hiszen céljaink közösek!

Budapest, 2020. január 21.

 A Pedagógusok Szakszervezetének Elnöksége

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ