Figyelemre méltó szociális intézkedéseket hoznak Oroszországban a népjólét emeléséért – jelentette a Magyar Szociális Fórum az orosz elnök javaslatai alapján.

Putyin első kezdeményezése a gyermekélelmezésre vonatkozik: kezdeményezte, hogy 2020. szeptember 1-től minden általános iskolás gyerek, az első osztálytól a negyedikig kapjon egy fogás meleg ételt, 2023. szeptember 1-től pedig minden általános iskolás tanuló kapjon egy fogás minőségi meleg ételt.

Kezdeményezte továbbá, hogy 2020. január 1-től minden 3-7 év közötti gyermeket nevelő család részesüljön havi 5500 rubel (kb. száz dollár) jövedelem kiegészítésben. Az összeg folyósításának feltétele, hogy a család egyes tagjainak jövedelme ne haladja meg a létminimumot. 

Javasolta még az Internethez való ingyenes hozzáférést az olyan társadalmi fontosságú szolgáltatók számára, amelyek az oktatás-nevelés, a szociális és kulturális, illetve az alkotó képességet kibontakoztató  területen tevékenykednek. „Elő kell segítenünk a nép részvételét az ország életében. Ennek fontos eszköze az Internet" – mondta.

Kiadta: MSZF SZK

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ