A Pedagógusok Szakszervezete sajnálattal tapasztalja, hogy az új (módosított) Nemzeti Alaptanterv koncepcióját 2020 januárjában sem kapta meg, holott az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pedagógusok Szakszervezete 2019 márciusában stratégiai megállapodást kötött.

Kérjük miniszter urat, hogy a koncepciót 24 órán belül küldje el a PSZ részére! Ennek hiányában ugyanis a Pedagógusok Szakszervezete nem tudja kialakítani álláspontját.

A PSZ megdöbbenéssel fogadta az eljárást, amit ebben a nyílt levélben hoz a nyilvánosság tudomására!

Budapest, 2020. január 16.

Szabó Zsuzsa
elnök, Pedagógusok Szakszervezete

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ