A Pedagógusok Szakszervezete sajnálattal értesült arról, hogy az államfő – a szakszervezet kérése ellenére – aláírta az új szakképzési törvényt és már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Eggyel több okuk van a pedagógusoknak a tüntetésre! Várunk mindenkit 2019. november 30-án (szombaton) Budapesten!

Gyülekezés 12 órakor az MTA előtt, tüntetés 14 órakor a Kossuth téren.

Budapest, 2019. november 29.

Pedagógusok Szakszervezete

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ