2019. november 30-án (szombaton) Budapesten tart országos demonstrációt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) más oktatási szakszervezetek és konföderációk támogatásával. Gyülekező 12 órától az MTA előtti téren, tüntetés 14 órától a Kossuth téren.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) oktatási kormányzattal folytatott tárgyalásai csaknem egy év alatt sem vezetettek eredményre a béremelésről és a tanárok óraszámának csökkentéséről. A PSZ a magyar közoktatás napjáig (november 22-éig) adott határidőt a kormánynak követelései teljesítésére. A kormány nem hozott döntést, ezért elkerülhetetlen a tüntetés. Miután az oktatás a gyermekeink jövőjét, vagyis az egész társadalomét meghatározza, az oktatási szakszervezetek és a konföderációk is a PSZ mellé álltak. Hiszen szinte már mindenki tudja, hogy a tanárok és a diákok túlterheltek, kevés a pályakezdő, alacsony bérük miatt elhagyják a szakmát, sok a nyugdíjba vonuló pedagógus, így nem lesz elég tanár, aki tanítsa a felnövekvő generációt. Alacsony az oktatást segítők bére, nincs elég óvoda- és gyógypedagógus, a hatévesek kötelező beiskolázása csak a káoszt növeli, a gyermekvédelemben dolgozók anyagi helyzete megalázó, munkájuk emberfeletti. A kormány szakmai egyeztetés nélkül fogadta el a szakképzési törvényt, kiszervezi a szakképzésben dolgozókat a közalkalmazotti törvény hatálya alól és a béremelés ígéretével a munka törvénykönyve előírásait alkalmazná rájuk. A folyamatosan változó jogszabályokat nehezen tudják követni az adminisztrációtól amúgy is túlterhelt pedagógusok. A tanárhiány miatt sérül a diákok minőségi oktatáshoz való joga!

A Kossuth tér színpadán diák, szülő, továbbá szakszervezeti vezetők is a mielőbbi változások érdekében szólalnak fel. A PSZ elnöke, Szabó Zsuzsa és a PDSZ elnöke, Szűcs Tamás közösen mond beszédet. Felszólal a SZEF és a MASZSZ elnöke is.

Az EMMI-nek és az ITM-nek a tüntetők petíciót adnak át.

Ahhoz, hogy a pedagógusok követelései eredményesek legyenek, szükség van a társadalom támogatására, a nagyszülők, a szülők jelenlétére, továbbá mindazokéra, akik felelősséget éreznek az oktatásért, a gyermekek jövőjéért.

A PSZ arra kéri a pártokat és politikai szervezeteket, hogy logóikat, zászlóikat ne hozzák magukkal, magánemberként vegyenek részt a tüntetésen!

Fekete esernyőt mindenki vigyen, ez illik az oktatás drámai helyzetéhez!

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy további információkat, közleményeket, interjúkat a Pedagógusok Szakszervezete honlapján talál. Ugyanitt olvasható a Pedagógusok Lapja online változata is.

https://pedagogusok.hu/

Budapest, 2019. november 28.

Pedagógusok Szakszervezete