A Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 2019. elején lépett hatályba. A közel egy év tapasztalatait áttekintettük és javaslatokat fogalmaztunk meg a korrekcióra. A tavaly novemberben megfogalmazott szakszervezeti aggályok sajnos beigazolódtak. A Kormány a törvény korrekciójára 2019. november 12-én 114 oldalas módosító javaslatot nyújtott be az Országgyűléshez, ami alapján tovább 76 törvény is módosulna. Ez önmagában is bizonyítja, hogy a kormányzati törvény előkészítés nem áll a helyzet magaslatán. A bürokrácia-növelésben pedig a Kormány élharcos.
A Kit. tapasztalatokat a munkavállalók 26 oldalas dokumentumban küldték el a Kormány részére, kérve az érdekegyeztető fórum soron kívüli összehívását. A dokumentum a KSZSZ honlapján megtekinthető: www.kszsz.org.hu


Címszavakban a főbb gondolatok:

•    a bérfejlesztés a kormányzati hírekkel szemben nem volt 30 %-os, a kormányhivatalokban pedig egyáltalán nem volt az év során
•    a közigazgatásban dolgozók hátrányos helyzetének felszámolására 2020. január 1-jétől 30 %-os béremelést tartunk szükségesnek
•    a béren kívüli juttatások nagyon lecsökkentek, a kormányhivatalokban nullára!
•    a munkaidő éves szinten egy hónappal megnőtt
•    az éves szabadság mértéke jelentősen lecsökkent, van, akinek 13 nappal
•    a kormánytisztviselők szolgálati elismerése és álláshely elismerése ne zárja ki egymást

 •    a belföldi kiküldetések napidíja tartson lépést a valós igényekkel
•    a Közigazgatás Napja, július 1. újra legyen munkaszüneti nap
•    a gyermekvállalás támogatása mellett az idősebb korosztály szempontjait is vegyék figyelembe
•    az év elején végrehajtott 20 %-os létszámcsökkentés után nem csökkent az elvégzendő feladatok mennyisége, sok helyen túlterhelés látható, sok túlórával, a szabadságok újra "beragadnak"
•    a munkaköri besorolásoknál sok méltánytalanság történt, főleg az idősebb korosztály kárára
•    a Kit. bevezetése óriási bürokráciával járt (minden szabályzatot és személyi dokumentumot újra kellett írni)
•    a speciális szakterületen dolgozó tisztviselők szakmai továbbképzését fokozni kell (az Alaptörvény elsajátításával nem lehet eleget tenni az új szakmai kihívásoknak)
•    a teljesítményértékelés színvonalas, objektív végrehajtása nagyon fontos lenne
•    az érdekképviseleti fórumokat országos és munkahelyi szinten törvényesen kellene működtetni.

A Kit. törvényhez november 12-én benyújtott módosító indítvány érdemi megtárgyalása jó lehetőséget teremthet a fentiekben felvázolt problémák orvoslására.
Bízunk abban, hogy most előremutató, időtálló törvényt fogad le az Országgyűlés.

Budapest, 2019. november 25.

a KSZSZ Elnöksége
Kiadó: Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége