A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) továbbra is tiltakozik az ellen, hogy a parlament előtt lévő új szakképzési törvényjavaslat elfogadása esetén megszűntessék a szakképzésben dolgozók közalkalmazotti státuszát.

 Ha a törvény életbe lépne, a szakképzésben dolgozó oktatók elveszítenék jelenlegi közalkalmazotti státuszukat és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartoznának. Mindez azt jelenti, hogy rövidebb lehet a felmentési idő, megszűnhet az áthelyezési lehetőség, a munkáltató állásfelajánlási kötelezettsége. A pedagógus elveszítheti a háromévenkénti soros előrelépés lehetőségét, nem kapna törvényi garanciát munkakörének tartalmára, csökkenhet a pótszabadság mértéke, megszűnhet a jubileumi jutalom, az 50 százalékos utazási kedvezmény. Szabaddá válna az út az előtt, hogy a rabszolgatörvényt a szakképzésben dolgozókra is kiterjesszék, akár heti 40 tanórát is tarthatnának! Egyéni béralkut ígérnek a szakképzésben dolgozóknak, miközben elveszíthetik kollektív jogaikat, egyebek között azt, hogy létszámcsökkentés előtt egyeztetni kell a szakszervezetekkel!

A PSZ ismét felhívja a figyelmet arra, hogy tisztázatlan, mi lesz a szakképzésben dolgozó, közismereti tárgyakat oktató pedagógusokkal és a nevelést-oktatást segítő, továbbá technikai munkatársakkal.

A Pedagógusok Szakszervezete nem engedi, hogy a dolgozók még inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek, bármennyire csábító is a béremelés ígérete! A kormány ugyanis úgy akar fizetésemelést adni, hogy akár többet is elvehet a dolgozóktól, ami hatással lehet a tanulók jövőjére!

Egyébként a PSZ továbbra is határozottan tiltakozik az ellen, hogy elmaradt a törvényjavaslat társadalmi vitája!