Dráviczki SándorFDSZ elnökésPalkovics LászlóITM minisztera szeptember 18-i találkozóntöbbfelsőoktatást érintő kérdéstisátbeszéltek. AzFDSZ megerősítette, hogy kiemelten fontosnak tartja a bérszínvonal és a közalkalmazotti státusz kérdéseket.

Az FDSZ Elnöksége októberi ülésén elfogadta a bértáblákra vonatkozóújtervezetét, amelyről konzultációt kezdeményez a Minisztériummal.

A tervezetbena következő szempontok kerültek érvényesítésreaz oktatók, kutatók esetében:

-az egyetemi tanár 1.fizetési fokozat összegének 850 000 Ft/hó-ra emelése (az oktatók, kutatók bére arányszámmal igazodik ehhez a bázisösszeghez),

-afiatal kollégákat leginkább éríntő beosztásokban (tudományos segédmunkatárs, tanársegéd, adjunktus) a fizetési fokozatok arányszámainak emelése,

-atanári munkaköröknéla fizetési fokozatok számának 3-ról 5-re bővítése.

A közalkalmazotti bértábla garantáltbértételei megalázóan alacsonyak.Ezért a felsőoktatásban az oktatást/kutatást támogató munkakörökben dolgozó munkatársakszámára önálló ágazati bértábla bevezetése szükséges, amelyre szintén elkészült az új javaslat.

A gyakorló iskolákban dolgozó munkatársakszámára a mindenkori minimálbérlenne avetítési alap.

A javaslatcsomag érvényesülése esetén versenyképesebbfeltételeket biztosítanaa felsőoktatásban dolgozók számára.

Az FDSZ Elnöksége bízik benne, hogya tagság bevonásával kidolgozott javaslatokjó alapotszolgáltathatnak a minisztériumi egyeztetésekhez.

FDSZ Elnökség