A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) felháborodással és aggodalommal értesült a sajtóhírekből arról, hogy az új szakképzési törvény hatályba lépését követően az állami fenntartású szakképzésben foglalkoztatottak elveszíthetik közalkalmazotti jogviszonyukat. A PSZ hiába vesz részt több mint egy éve a Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT) munkájában, a szakképzésben dolgozók élet- és munkakörülményeiről egyáltalán nem nyílt lehetőség konkrét párbeszédet folytatni.

A SZIT legutóbbi ülésén, október 18-án is kitérő választ adott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) képviselője a PSZ alelnökének konkrét kérdésére: igaz-e, hogy a szakképzésben foglalkoztatott kollégák elveszíthetik közalkalmazotti védettségüket?

A Pedagógusok Szakszervezete szerint a jogviszony átalakítása számos további kérdést vet fel, melyekről nem ismeretesek az ITM elképzelései: milyen foglalkoztatási feltételekre számíthatnak a pedagógus és nem pedagógus munkakörökben foglalkoztatottak, hogyan érinti az átalakítás a többletterhelést és annak elismerését, milyen egyéb tevékenységeket vonnak be munkakörükbe?

A PSZ felszólítja az ITM-et, hogy még a kormány döntése előtt bocsássa a törvénytervezetet társadalmi vitára, és a szakképzésben foglalkoztatottak jogviszonyáról, munkájuk szakmai feltételeiről, élet- és munkakörülményeiről folytassa le az érdemi párbeszédet a szociális partnerekkel, valamint a szakmai szervezetekkel!

Budapest, 2019. október 22.

Pedagógusok Szakszervezete

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ