Az FDSZ elnöksége a sajtóból, illetve a Kormány hivatalos állásfoglalásából értesült arról, hogy a felsőoktatás egésze az EMMI-től átkerül az ITM-hez. Minden, a felsőoktatás színvonalának és a munkavégzés körülményeinek javítását célzó átszervezést örömmel fogadunk, azonban aggodalomra ad okot, hogy nem látjuk a megfelelő, hatástanulmányokat felhasználó és az érintetteket bevonó gondos előkészítést. Kifogásoljuk, hogy ismét elmaradt az egyeztetés és a közös célok tisztázása. Bízunk abban, hogy az átalakulás nem az állam felsőoktatásból való további kivonulását készíti elő, és fel sem merül a dolgozók szerzett jogainak csorbítása. Felhívjuk a kormány, a miniszter és az államtitkár figyelmét arra, hogy nem odázható tovább az oktatók jogszabályban garantált, de megalázóan alacsony alapbérének jelentős növelése, továbbá a differenciálásra alkalmatlanná vált közalkalmazotti bértábla fizetési kategóriáinak erőteljes emelése. Követeljük, hogy ezek előkészítésébe a szakszervezeteket vonják be!

Mindannyiunk érdeke egy minden tekintetben európai szintű, innovatív felsőoktatás működtetése, melyhez a működési feltételek megteremtése és hosszú távú biztosítása az egyetlen út, a felsőoktatás minden dolgozója számára garantált megélhetést biztosító és a társadalomban betöltött szerepükhöz méltó jövedelem révén.

FDSZ Elnökség