Az ALFÖLDVÍZ Szakszervezet legmagasabb döntéshozó Testülete 2019. augusztus 09.-én megtartott ülésén kiemelt napirendként tárgyalta a 2019. június 28.-án, Budapesten, a Karmelita kolostor előtt tartott demonstráció óta eltelt időszak történéseit.

 A munkavállalókat képviselő Testületi tagok véleménye szerint, nem látnak érdemi előrelépést a munkavállalókat érintő kérdésben. Továbbra sem történt olyan kormányzati intézkedés, amely azt eredményezte volna, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók 2019-évben béremelésben részesülhessenek. A jelenlegi igen feszült helyzetben, az ígéretek már nem elfogadhatóak a munkavállalók számára.

A korábbi, június 28.-án megtartott demonstráción Szakszervezetünk egy hónap időtartamban határozta meg, hogy érdemi, „kézzel fogható” eredmény szülessen. Ez nem valósult meg.

Továbbra is nagyszámú a munkavállalói elvándorlás, ami megállíthatatlanak látszik, így mára a szolgáltatás biztonsága került veszélybe. Egyre csökkenő számú, jól képzett munkavállaló látja el ezt a legalapvetőbb szükségletet ellátó szolgáltatást. Szakszervezetünk továbbra is hatékonyan kíván fellépni a munkavállalók érdekeiért, a munkahely védelméért.

Testületünk határozata alapján tovább folytatjuk érdekérvényesítő tevékenységünket, más lehetőség híján az „utcán”. Szakszervezetünk nem tudja elfogadni azt, hogy a véleményünk szerint elhibázott kormányzati döntések sorozata miatt a gazdasági ellehetetlenülés szélére sodort cégnél a munkavállalók kerüljenek a „szívó oldalra”.

A cég működőképességének fenntartására tett tulajdonosi utasítást a cégvezetés, a dolgozókat érintő megszorításokkal kívánja teljesíteni, amely jövedelemcsökkenéssel és üzemeltetői kockázattal járhat. A fizetésemelés helyett a kedvezőtlen körülmények között is helytálló munkavállalókat további megszorító intézkedésekkel tervezik sújtani.

Ismételten demonstrációt fogunk bejelenteni és megtartani, változatlan helyszínen, az ország vízi közmű-szolgáltató társaságainál működő Szakszervezetek részvételével.

Miskéri László titkár sk.,  ALFÖLDVÍZ Szakszervezet"

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ