A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) kedvezően fogadta az augusztus 1-jei, a Volánok strukturális átalakulásáról szóló konzultációt a Közúti Közlekedési Vállalkozók Szövetségének (KKVSZ) vezetőivel.

A szakszervezetek már korábban felhívták a Volánbusz Zrt. menedzsmentjének figyelmét a folyamatos információ-áramlás fontosságára. Mivel a munkavállalók nem rendelkeznek sem a személyes sorsukat érintő,sem az egybeolvadással kapcsolatos információkkal,ezért egészen képtelen hírek kaptak lábra. Elsősorban a szellemieknél már nyomasztó bizonytalanság lett úrrá.

A KKVSZ vezetői igyekeztek megnyugtatni a szakszervezetek képviselőit, hogy a fizikai munkavállalók körében nem lesz létszámleépítés, és a beosztott szellemi munkavállalók esetében sem várható az érdekvédők ingerküszöbét meghaladó létszámkarcsúsítás. Különböző vezetői szinteken azonban lesznek csökkenések.

Elhangzott, hogy a megyékben az eddig funkcionáló forgalmi szolgáltató és műszaki központok megszűnnek és helyüket az üzemek veszik át. Elmondták, hogy összesen 25 forgalmi és műszaki üzem szerepel a szervezetben. Élükön az üzemvezetők, munkáltatói jogkörrel felruházva, a szakmai irányításuk a területi központból történik.(várhatóan Szombathely, Szolnok, Budapest)

Tájékoztattak arról, hogy mind a nyugati, mind a keleti országrészben egy-egy humánpartner szervezet koordinálja az emberi erőforrással kapcsolatos feladatokat és az e területen dolgozók munkáját. Munkáltatói jogkörrel a vezető nem rendelkezik, a szakmai irányítás a központból történik. Várhatóan Szombathelyen és Debrecenben lesz ilyen szervezet.

A szakszervezetek aggályosnak tartják, hogy az erőteljes központosítással a szellemi munkavállalóknál komolyabb létszámcsökkenés következhet be.

A konzultáción komoly hangsúlyt kapott a bérhelyzet kérdése. A közlekedési szakszervezetek már korábban jelezték a szocho adó csökkentéséből adódó megtakarítás alapbéresítésének igényét, így üdvözölték napirendre tűzését. Hangsúlyozták, nem nagy bérnövekedéssel jár, ám enyhe közérzetjavító hatása lehet. A szakszervezetek kérték a mielőbbi intézkedést.

A KKVSZ vezetői elismerték, hogy tudatában vannak a foglalkoztatási és bérezési rendszerek harmonizációjának fontosságával, ám a feladat nagysága, összetettsége folytán -úgy látják- ez hosszabb időt igényel.

A szakszervezetek szóvá tették, hogy a cafeteria-keret összege a Volán szakmában 200.000-490.00 Ft között mozog. Szerintük - miután október 1-jével lezárul a beolvadás határideje-ez a differencia feszültséget okoz a munkavállalók körében, ezért -egyelőre a bértől függetlenül- ezzel a kérdéssel mindkét félnek foglalkoznia kell!

Szóba került az üzemi tanácsok kérdése is. A KKVSZ elnöke elmondta, hogy várhatóan összesen 54 Üzemi Tanács biztosítja a munkavállalók részvételi jogát, a döntéshozatali szintekhez hozzárendelve. Valamennyi forgalmi és műszaki üzemhez 1-1, a három vezérigazgató-helyettes mellé ugyancsak 1-1 és az elnök-vezérigazgató mellé a központi ÜT telepítését látja indokoltnak a menedzsment. Október 1-je után ezek megszervezése aktuálissá válik.

A szakszervezetek reményüket fejezték ki, hogy rövidesen a Kollektív Szerződés sarkalatos kérdéseivel folytatódik a konzultáció.

KMSZ elnöksége

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ