Neumann László, a Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság alapító tagja életének hetvenedik évében elhunyt. A Társaság nevében mély részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és mindenkinek, aki ismerte és szerette.

 Neumann László nagytudású kutató volt, aki fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a munkaügyi kapcsolatok valóságáról minél többet megtudhassunk, aki tudta, hogy a valóság akkor érthető meg, ha képesek vagyunk objektíven rátekinteni. Mester volt, aki soha nem sajnálta a fáradtságot, hogy tudását, tapasztalatait átadja azoknak, akik tovább vihetik azt, ugyanakkor végtelenül kedves és bölcs ember is, aki soha nem tévesztette szem elől, hogy a munka emberek dolga.

 Gyászolják munkatársai, tanítványai, a Társaság tagjai, és azok is, akiknek és akikért dolgozott.

 Valamennyiünknek nagyon fog hiányozni.

  1. július 29.

Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság elnöksége

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ