A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) 15 %-ban fogalmazza meg 2020-ra szóló bérigényét, ezért elfogadhatatlannak tartja a költségvetési törvényben meghatározott 8,5 %-os átlagkereset-fejlesztési szándékot.

A KMSZ szerint a magyar gazdaság állapota (2020-ban is 4 %-os gazdasági növekedés várható), a munkáltatókat sújtó adóterhek mérséklődése (szociális hozzájárulási adó 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkent július 1-től) lehetővé teszik a merészebb béremelést.

További bérnövekedésre sarkallhat a 2020. évre már megegyezett 8-8 %-os minimálbér és garantált bérminimum-emelés.

Egyáltalán nem elhanyagolható szempont a cégcsoport munkaerő helyzete sem. 2020-ban olyan munkaerő-elvándorlás következhet be mind a buszvezetők, mind a karbantartók körében, ami veszélyezteti a folyamatos szolgáltatást. Már így is egyre gyakoribb a járatkimaradás és ez erőteljesen fokozódhat egy szerényebb bérfejlesztés okozta drámai létszámcsökkenés hatására.

Nagy a felelőssége a munkáltatónak és az államnak egyaránt. A Volánbusz Zrt.-be való beolvadás még intenzívebben előtérbe helyezi a bérkérdést a munkavállalók körében. Már csak ennek érdekében is időszerűvé válik a foglalkoztatási és bérkérdés napirendre tűzése.

Mindezek figyelembevételével a KMSZ 15%-ban határozza meg a 2020. évre szóló bérigényét.

A Szövetség nem veti el a több évre szóló bérmegállapodást, ám leszögezi, hogy az éves béremelési tételeknek harmonizálni kell egymással, aránytalanul alacsonyabb bért megállapítani valamely évben káros hatású.

Ez történt 2019. évben, amikor is a megelőző két év kedvező fogadtatású béremelése utáni 5% alaposan lehűtötte a kedélyeket. Így hagyott sötét foltot az egyébként vitathatatlanul jó szándékon.

A KMSZ bérfejlesztési igényével megkeresi a vagyon kezelésért felelős minisztert és a munkaadói oldal vezetőit és a társszakszervezetekkel közösen kezdeményezni fogja a bértárgyalások időbeni megkezdését.

Közlekedési Munkástanácsok Szövetségének elnöksége

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ