A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete fontosnak tartja a vasárnapi nyitvatartás módosításával kapcsolatos közvéleménykutatás elkészítését.

Azt gondoljuk, elengedhetetlen a társadalmi párbeszéd, ezért igényt tartunk a vásárlók és a munkavállalók véleményének megismerésére.

A szakszervezetek véleményüket és javaslatukat a kutatás eredményének ismeretében kívánják kialakítani.

A felmérés során együttműködünk a munkáltatói szervezetekkel a kérdések összeállításától egészen a kiértékelésig. Álláspontunk szerint ez biztosítani fogja, hogy a felmérés eredményét mindkét fél hitelesnek és valósnak fogadja el.  A megkérdezés eredményeit és az azt követő esetleges lépéseket a szakszervezetek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán kívánják megvitatni.  Mivel a kérdés nem csak a kereskedelemben dolgozó munkavállalókat, hanem valamennyi vásárlót érint, ezért véleményünk szerint ez a szintér a legalkalmasabb az egyeztetésre.  

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete elkötelezett a munkavállalók iránt, ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy a kereskedelemben dolgozók véleményét figyelembe véve, és érdeküket képviselve hozzon döntést az adott kérdésben.

A vasárnapi nyitva tartás kapcsán a két szakszervezet együttműködik, és folyamatosan egyeztet egymással. Teszi ezt mindazért, hogy eredményesen és minél hatékonyabban képviselje szakszervezeti tagságát.

Kelt: 2019.06.27

Karsai Zoltán                                                                                 Bubenkó Csaba

KASZ elnök                                                                                     KDFSZ elnök

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ