Tegnap Dunaújvárosban hosszas szóváltás és viták után sem engedték be a Dunaferr Ifjúsági Szervezet tárgyalódelegációját a gyárba, így meghiúsult a munkáltatóval előzetesen megbeszélt konzultáció. 

 A konfliktus előzménye, hogy májusban a szakszervezetek nem engedték a munkáltatónak, hogy megszorításokat vezessen be. A munkáltató, az iparági válságra való hivatkozással azt kérte, hogy a dolgozók ne kapják meg a kollektív szerződésben lévő nyáron esedékes juttatás, az úgynevezett „szabadságos bér" teljes összegét, hanem annak egy része csak decemberben kerüljön kifizetésre.

A munkavállalók megkérdezése után a gyárban működő szakszervezetek a javaslatra nemet mondtak, mire a munkáltató példátlan támadást indított ellenük. Felmondta az évtizedes együttműködési megállapodást, amely többek között a szakszervezetek helyiséghasználatát is biztosította.

A helyzet békés rendezése érdekében a Dunaferr Ifjúsági Szervezet konzultációt kezdeményezett a munkáltatóval 2019. június 6-ra.

A munkáltató a nevezett napon azonban nem volt hajlandó beengedni a szakszervezetek tárgyalódelegációját. Kifogást jelentett be dr. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke jelenlétével szemben, annak ellenére, hogy ő a felsőbb szakszervezeti szerv képviselője, így belépési joga lett volna a munkáltató területére még a konzultáción túl is. (Ráadásul a LIGA Szakszervezetek elnöke történetesen a Dunaferr Ifjúsági Szervezet pártoló tagja is.)

A szakszervezet nem tudta elkezdeni a tegnapi egyeztető tárgyalásokat, így a mai nap folyamán ügyvédje útján közölte a munkáltatóval, hogy a megállapodások felmondása, valamint a tárgyalódelegáció kirekesztése jogellenes.

A LIGA Szakszervezetek tiltakozik az ilyen munkáltatói magatartás ellen, és felhívja az ISD Dunaferr Zrt. menedzsmentjét, hogy a korábbi szerződéseket állítsa helyre, és biztosítsa a korrekt tárgyalásokat a helyzet megoldása, és a rendezett munkaügyi kapcsolatok helyreállítása érdekében.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ