A kormánynak a Magyar Tudományos Akadémiát és kutatóintézeti hálózatát célzó, a minap nyilvánosságra került átalakítási tervezete az intézeteknél foglalkoztatott munkavállalók gazdasági, szociális érdekeire is hatást gyakorol, jelentős mértékben tovább fokozva a foglalkoztatási körülményeket érintő bizonytalan helyzetet.

Az érintett tudósok és munkavállalók a magyar tudományos élet gerincét alkotják, ezért a LIGA Szakszervezetek meggyőződése, hogy az intézményi struktúra megmaradása a magyar tudomány eredményessége szempontjából kulcskérdés, nemzeti érdek.

Az intézményrendszer bárminemű átalakítása csakis a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése által elfogadott határozatokkal összhangban, az érintettekkel szakmai párbeszédet folytatva, a tudományos kutatás Alaptörvényben garantált szabadságának tiszteletben tartásával történhet, amelynek során kiemelt figyelmet kell fordítani az érintett tudósok és munkavállalók gazdasági, szociális érdekeire, és a foglalkoztatás biztonságának megőrzésére.

Budapest, 2019. május 31.