A TUDOSZ elfogadhatatlannak tartja az ITM által - egyeztetés és hatástanulmány nélkül - előkészített törvénytervezetet, amely elfogadása estén drámai helyzetbe sodorná, létében fenyegetné a magyar tudományt.
 
A TUDOSZ Kongresszusa jelen nyilatkozattal kiáll a kutatás szabadsága,  az MTA kutatóhálózatának integritása és a kutatóintézetek minden munkavállalója mellett.
2019 május 30.

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ