Április 26-án 9 órai kezdettel kerül sor a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának következő plenáris ülésére a három oldal (munkaadók, szakszervezetek, kormány) részvételével.

 A VDSzSz Szolidaritás székházában (1146 Budapest, Thököly út 172. 3. emelet) tartandó tripartit eseményen két téma kerül napirendre: 

  • A hároméves bérmegállapodás végrehajtásának értékelése
  • A 2019. évet érintő aktuális foglalkoztatási és jövedelmi kérdések megtárgyalása 

Ismeretes: a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF) munkájában résztvevő szakszervezetek - köztük a VDSzSz Szolidaritás és a VSZ is - az idei újabb, kiegészítő bérfejlesztés érdekében Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordultak annak érdekében, hogy segítse elő a fórum érdemi működését, és a kormányoldal is képviselje magát a tárgyalásokon.

Budapest, 2019. április 24.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ