Kedves Munkavállalók! Ezúton szeretném kifejezni együttérzésünket az ÉMÁSZ Szakszervezet nevében amiatt, hogy a paksi fegyveres biztonsági őrség kiszervezésével kapcsolatosan az egyeztetések nem kedvező kimenetele, szakszervezeteiteket és az érintett munkavállalókat nehéz helyzetbe hozta.

Ez sajnos a munkabéke veszélyeztetéséhez vezetett! Szeretnélek Benneteket szolidaritásunkról biztosítani. A szakszervezeti vezetők részére sikeres tárgyalást kívánok.Az ÉMÁSZ Szakszervezet nevében.

Miskolc, 2019. március 04.

Juhász Gyuláné sk. elnök

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ