A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Ügyvivő Testülete (ÜT) visszautasítja a Magyar Nemzet 2019. március 2-i számában megjelent egyértelműen politikai támadást jelentő írást, amely egyik tagszervezetünket, az MKKSZ-t igyekezett lejáratni.

Visszautasítjuk továbbá azokat a támadásokat is, amelyek pártpolitikai elköteleződéssel vádolják meg a SZEF-et. Egyetértünk az MKKSZ által tegnap kiadott szakmailag megalapozott nyilatkozat tartalmával.

 Budapest, 2019. március 5.

 SZEF ÜT

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ