Két és fél év után – megismételt eljárás keretében – megszületett az újabb elsőfokú ítélet, a MÁV-Start ezúttal már nem fellebbezett, így az jogerőre emelkedett. Németh Zsolt vezető jegyvizsgáló tagtársunk ügyében a bíró ezúttal is kimondta, hogy munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg a MÁV-Start!

 Elkeserítő, hogy ennyire kiszolgáltatott helyzetbe juthat valaki csak azért, mert törvényes jogával él, és betartatja a munkáltatóval a Kollektív Szerződésben foglaltakat. Németh Zsolt egyedüli "bűne" ugyanis az volt, hogy betartott egy munkaviszonyra vonatkozó szabályt: a MÁV-Start Zrt. Kollektív Szerződésének 9. sz. mellékletében foglaltakat. Ennek értelmében kétfős személyzetnek kellett volna a vonaton szolgálatot teljesíteni, így egyedül nem volt hajlandó továbbítani a vonatot.

 Ismeretes: 2016. nyarán a MÁV-Start Zrt. akkori vezérigazgatójának hathatós közreműködésével a munkáltatói jogkörgyakorlója azonnali hatállyal megszüntette Zsolt munkaviszonyát.

Hiába követeltük Csépke Andrástól, hogy változtasson a döntésen, és ne tegye földönfutóvá kétgyermekes tagtársunkat, hajthatatlan volt. A MÁV-Start Zrt. nemrég eltávolított vezetőjének célja a vasutasok megfélemlítése, a jogaiért kiálló tagtársunk tettének megtorlása volt.

A MÁV-csoportra nézve vállalhatatlan ügy kétségkívül hozzájárult Csépke András napokban történt menesztéséhez.

2019. február 21.,

VDSzSz Szolidaritás